Verkiezingen Provinciale Staten Drenthe 2015

Eén keer in de vier jaar kiezen de Drentse inwoners van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. Op 18 maart 2015 vinden de volgende verkiezingen voor Provinciale Staten plaats.