Voorstel college Emmen: gemeente voor 80,5 miljoen euro enige financier van Wildlands

Emmen – Burgemeester en wethouders van de gemeente stellen voor om de enige financier van Wildlands te worden.

Door leningen met een omvang van 18,5 miljoen euro van de overige drie financiers (Rabobank, VolkerWessels en Stevin) over te nemen, stijgt het financiele belang van de gemeente Emmen van ongeveer 60 naar 80 miljoen euro.

Dit staat in een raadsvoorstel, in het bezit van deze krant, dat nog door de raad goedgekeurd moet worden op 28 maart.

Overname waterfabriek

De gemeente is verder van plan om voor drie miljoen euro de waterfabriek en het multimediagebouw Animazia over te nemen van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). De beide panden worden dan weer verhuurd aan het park. De WMD heeft al eerder aangegeven zich weer willen bezig te houden met puur het leveren van drinkwater en overige kernactiviteiten af te stoten. De WMD verloor miljoenen door projecten in Indonesië en vorig jaar deden verhalen al de ronde dat het waterbedrijf overwoog zich terug te trekken uit het park.

Mocht de gemeenteraad akkoord gaan, dan gaat de gemeente over tot herfinanciering van 70 miljoen euro met een krediet van 11 miljoen euro. De onderpanden komen aan Emmen toe, mocht het park uiteindelijk dieper in de problemen komen. Het is de bedoeling dat Wildlands de lening in 40 jaar tijd aflost.

De gemeente is van plan jaarlijks 1,7 miljoen euro in het park te steken om zo de lasten voor de attractie te verlichten. Daarvoor in de plaats krijgt de gemeente het recht op eerste koop van het aanwezige vastgoed. Alles bij elkaar moet het Wildlands dit jaar een kostenverlaging van vijf miljoen euro opleveren.

Extra geld voor Atlas Theater

Andere onderdelen van het plan om Wildlands tegemoet te komen zijn een half procent korting op de rente voor de duur van vijf jaar (de gemeente loopt hierdoor wel jaarlijks zeven ton mis aan rente.), verlaging van de huur voor het entreegebouw en een extra miljoen euro subsidie voor het Atlas Theater, dat zakelijk verbonden is aan Wildlands. Op basis van de verwachte bezoekersaantallen van 1,3 miljoen per jaar werd er vanuit gegaan dat Wildlands voor ongeveer 1 miljoen euro kon bijdragen aan de culturele programmering van het theater. Het park is daar echter niet toe in staat en daarom springt de gemeente bij.

Geen staatsteun

Volgens de gemeente is dit de beste oplossing. Ook andere scenario’s werden verkend: faillissement met en zonder doorstart en zelfs verkoop en overname. Volgens de gemeente is er in dit geval geen sprake van staatsteun.

Wildlands gaat zelf dit jaar ook nog twee miljoen euro bezuinigingen doorvoeren tot drie miljoen in 2020.

Bezoekersaantallen 

In de loop van 2018 werd duidelijk dat de bezoekersaantallen van Wildlands achter liepen: in plaats van 1,2 miljoen bezoekers passeerden uiteindelijk slechts 840.000 bezoekers de poort. Wildlands leidde over 2018 een verlies van 8 miljoen euro. Door tegenvallende bezoekers boekte het park over 2017 ook al een verlies van bijna 2 miljoen euro.

Vanwege de zorgwekkende exploitatie en liquiditeitspositie van Wildlands komt volgens analyse voort uit de onduidelijke identiteit van het park, dieren die te weinig zichtbaar zijn, te weinig aandacht voor de regio en de volgens vele hoge entreeprijs.

Vorderingen van de gemeente Emmen, Rabobank, Volker Wessels en WMD op Wildlands werden inmiddels al geruime tijd niet meer voldaan. In augustus 2018 heeft Wildlands uitstel van betaling gevraagd van aan de gemeente te betalen bedragen. In oktober overlegde de dierentuin  een nieuw bedrijfsplan richting de gemeente, waar naast uitstel van betaling tot 1 mei, ook een bijdrage in de voor de lange termijn werd  gevraagd.