Bewoners Emmerhout maken bezwaar tegen renovatie woningen

Emmen – Woningbouwcorporatie Lefier is van plan om 169 woningen aan de Laan van de Marel, Laan van het Kinholt en de Laan van de Eekharst in de Emmer wijk Emmerhout te renoveren.

 Goed nieuws voor de bewoners, zou je denken. Een groep bestaande uit 24 bezwaarmakers in de Laan van de Eekharst heeft echter zware bedenkingen bij de beloofde ‘winst’ die de grootschalige opfrisbeurt de huurders gaat brengen. ‘Lefier spreekt over verbeteringen door het verduurzamen van onze woningen. Maar volgens onze berekeningen moeten we juist geld bijleggen’, legt Frits Wentink, een van de bezwaarmakers, uit.

Wentink woont met zijn vrouw en twee kinderen al ruim 15 jaar in een rijtjeswoning aan de Laan van de Eekharst. Lefier, zijn huurbaas, is van plan om dit voorjaar een flink aantal woningen energiezuiniger te maken door het plaatsen van zonnepanelen en het verbeteren van de isolatie. De uit de jaren zestig stammende huizen moeten gasloze nul-op-de-meterwoningen worden. Lefier zegt veel klachten te krijgen over het vochtige, tochtige, koude en energieslurpend karakter van de onderkomens.

Energiemodule

De corporatie is daarom van plan om kant-en-klare, 30 centimeter dikke gevels met sterk isolerend glas en kunststof kozijnen tegen de bestaande wanden te zetten en per huis 28 zonnepanelen op het dak te plaatsen, inclusief isolatielaag. In de kruipruimtes onder de vloer komt ook dergelijk materiaal. Het uiterlijk de woningen frist Lefier op met steenstrips. In de achtertuin wordt een energiemodule geplaatst, een soort transformatorhuisje van waaruit de waterhuishouding, de verwarming en de ventilatie worden geregeld.

Twijfels

Volgens Wentink is er sprake van een zekere misleiding. ‘Lefier doet voorkomen alsof we er allemaal financieel wijzer van worden. Maar daar heb ik sterke twijfels over.’ Hij benoemt onder meer de Energie Prestatie Vergoeding of EPV. ‘Bij sommigen bestaat het idee dat ze geld krijgen, want het is een vergoeding. Maar als huurder betaal je dit bedrag juist aan je verhuurder als bijdrage in de kosten voor de ombouwing naar een gasloze woning. Maar als huurder schieten we er weinig mee op. In plaats van dat je een bedrag betaalt aan je energieleverancier, doe je dit aan Lefier.’

De winst die de zonnepanelen moet opleveren, trekt Wentink ook in twijfel. ‘Volgens de huidige salderingsregeling mag je aan het eind van het jaar de energie die zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die je hebt heeft verbruikt. Maar die wordt dus afgeschaft. Dus weg voordeel.’

Wentink verspreidde in zijn eigen straat een mailing met de vraag of meerdere buren dezelfde twijfels hadden over de ingreep als hij. Dat leverde 23 extra handtekeningen op voor zijn bezwaar, die dinsdagavond in de bezwarencommissie behandeld wordt. ‘We vechten de vergunning aan, ja. Maar ik verwacht niet dat we deze ingreep gaan tegenhouden. We willen gewoon een signaal afgeven. Omdat we vrezen dat we op termijn worden geconfronteerd met hoge kostenposten.’

Steentje bijdragen

Woordvoerder Lydia de Vin van Lefier laat weten dat de huur- en energiekosten gelijk blijven na de renovatie. Met deze ingreep draagt Lefier ook een steentje bij aan de verduurzamingsopgave waar de gemeente Emmen voor staat: volledig energieneutraal in 2050. ‘We hebben onze huurders uitgebreid voorgelicht en zaken voorgerekend.’ Mensen gaan dat in principe niet voelen in hun portemonnee, aldus De Vin.

De Vin wijst er verder op dat er naast de bezwaarmakers een grote groep mensen zijn die de aangekondigde renovatie toejuichen. ‘Velen zijn blij dat er eindelijk gestart wordt.’

Voor de zomer

Bij ongeveer 90 woningen is er al een akkoord bereikt over de renovatie. Lefier staat op het punt om te beginnen met de voorbereidingswerkzaamheden voor deze clusters. De klus zal naar verwachting voor de zomer zijn geklaard. Met de overige huurders moet nog een akkoord worden gesloten. Een planning is daarom nog niet bekend.