Winkeliers vrezen rem op loopstroom publiek door bouwwerkzaamheden woontoren

Emmen – De winkeliers in het noordelijk deel van het centrum (grofweg de driehoek Derksstraat-Noorderstraat en Hoofdstraat) vrezen dat de bouw van de Hondsrugtoren op de hoek Weerdingerstraat en Hondsrugweg hun parten gaan spelen.

De voetgangersoversteekplaats tussen P-Noord achter bioscoop Kinepolis en het noordelijke winkelcentrum, ter hoogte van het kantoor van Domesta, is uit de running gehaald. De belangrijkste looproute tussen een van Emmens grootste parkeerterreinen en Emmen-Noord komt daardoor voor de duur van de bouw van de woontoren, ongeveer veertien maanden, te vervallen. Centrumbezoekers hebben daarom straks twee keuzes: of ze steken vanaf Domesta eerst de Frieslandroute en dan het Noordeind over, om ter hoogte van Grieks restaurant Athina het zebrapad over de Weerdingerstraat te nemen. Een tweede optie is langs de Hondsrugweg lopen richting het Wapen van Emmen en bij de ING de oversteekplaats te pakken.

Volgens Willem Meijer van winkeliersvereniging Het Oude Centrum werken beide opties niet afdoende.  Wie via de Frieslandroute en het Noordeind het centrum wil bereiken, moet drie keer een weg oversteken. Omslachtig en bovendien niet echt veilig. Wie oversteekt bij de ING, slaat het noordelijke winkelcentrum over. ‘Die aanlooproute vanaf P-Noord over de Hondsrugweg richting het Noorderplein is voor de lokale middenstand in Emmen-Noord een belangrijke levensader. Vooral in de zomertijd is deze looproute populair onder het winkelend publiek, het is belangrijk dat die daarom in stand blijft.’

Mobiele loopbrug

De gemeente is van plan om een smalle corridor tussen de bouwplaats, langs de Mediamarkt, aan te leggen. In verband met de veiligheid wordt deze alleen op zaterdagen en zondagen opengesteld, op momenten dat er niet gebouwd wordt. Volgens Meijer is dat te kort door de bocht. ‘Doordeweeks willen we ook gewoon goed bereikbaar blijven met een rechtstreekse doorgang.’  Zelf heeft de winkeliersvoorzitter een suggestie gedaan voor het plaatsen van een mobiele loopbrug over de Hondsrugweg. Naast de bouw van de woontoren wordt vanaf het voorjaar van 2020 ook het noordelijke deel van het winkelcentrum opgeknapt. Ook dat brengt enige overlast met zich mee. Emmen-Noord heeft volgens hem daarom baat bij een zo groot mogelijke toegankelijkheid. ‘Denk ook aan de week- en Vlindermarkten.’

Praktisch niemand

Peter van Dijk laat weten zelf ook belang te hebben bij een goede doorgang. ‘We hebben zelf 18.000 vierkante winkelmeters in het gebied. Het spreekt vanzelf dat we ons hard maken voor een goede oplossing.’ Hij bevestigt dat er gewerkt wordt aan een plan voor een corridor. Volgens hem gaat de winkeliers vooral om een oplossing voor het weekend en niet doordeweeks. ‘Midden in de week loopt daar praktisch niemand.’

Geen beperking

Naast winkeliersvereniging Het Oude Centrum (Emmen-Noord) is ook de overkoepelende winkeliersvereniging Vlinderstad Emmen betrokken in het overleg over de te nemen verkeersmaatregelen. Voorzitter Jeroen Bakker spreekt Van Dijk echter tegen over de insteek van de corridor. ‘Morgen hebben we weer een overleg en wij blijven ons inzetten voor ook een doordeweekse verbinding tussen P-Noord en het noordelijke winkelcentrum.’ Centrummanager Laurens Meijer, die ook onderdeel uitmaakt van het overleg, sluit zich bij dat standpunt aan. ‘Afgelopen donderdag hebben we nog met de aannemer gesproken over een doorgang langs de bibliotheek en de Mediamarkt en toen is er niet gesproken over een beperking in data. Doordeweeks moet naar ons idee prima lukken.’

Alternatieven

Woordvoerder Rene Nanninga van de gemeente Emmen beaamt de plannen voor de aanleg van een corridor en dat deze slechts tijdens het weekend geopend zal zijn. ‘Vanwege de bouwwerkzaamheden en de veiligheid is meer niet mogelijk. Maar de gemeente staat vanzelfsprekend open voor alternatieven en andere suggesties om de doorstroming zoveel mogelijk op niveau te houden.’ Volgens hem is er verder wel overleg geweest met de winkeliers. De corridor wordt volgens Nanninga binnen twee weken aangelegd.