Chemical Cluster Emmen investeert fors in aantrekken bedrijvigheid

Emmen - Bart Labrie (voorzitter van het bedrijfsnetwerk SUSPACC), gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe en wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen zetten vrijdag een handtekening om de samenwerking en bedrijvigheid in en rond het Chemical Cluster Emmen flink te laten groeien.

De krabbels werden gezet op bezoek bij het Emmer bedrijf H&P Moulding. Dat is een producent van kunststof spuitgiet onderdelen. Het Chemical Cluster Emmen maakt deel uit van Chemport Europe. Dat is een ecosysteem voor chemicaliën en materialen in Noord-Nederland. De ambitie van Chemport Europe is om het eerste cluster in Nederland te zijn - en wellicht in Europa - met nul CO2-emissies en een minimale milieu-impact. Met de ondertekening laat het Chemical Cluster Emmen zien daar met een investering ter waarde van ruim 4,8 ton actief aan bij te dragen.

„Drenthe behoort met het Chemical Cluster Emmen tot de top van Europa waar het gaat om de productie van groene kunststoffen, composieten, vezels en garens. We hebben in Emmen goud in handen, zeker in deze tijd van verduurzaming. Een unieke positie die we de komende jaren willen vasthouden en versterken”, zegt Brink. „Met het ondertekenen van de samenwerking laten we zien dat we ons daar de komende periode actief voor inzetten.”

MKB

„Als nieuwe wethouder van de gemeente Emmen zie ik sinds mijn aanstelling dat er veel ontwikkelingen zijn bij het MKB op het gebied van groene vezelchemie”, zegt Rink. „Wat daarin opvalt is dat de bedrijven elkaar hier versterken en samenwerken aan vernieuwing. Bedrijven kijken over hun eigen belang heen en werken vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt. Onlangs bijvoorbeeld nog door samen te investeren in een innovatieve testfabriek voor een revolutionaire recycletechniek van polyesters.”

In de afgelopen jaren heeft het MKB in Emmen flinke stappen gezet rond innovatie en samenwerking in de groene chemie. Er is gewerkt aan slimme biobased toepassingen en van gerecycled materiaal worden nieuwe producten gemaakt. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstellingen en overheden om innovatie te versnellen en de weg naar de internationale markt vrij te maken. Drenthe en Emmen hebben er een speciaal team voor in het leven geroepen: de Taskforce Groene Chemie. En juist die ontwikkelingen bieden volgens de ondertekenaars kansen voor andere bedrijven om zich in het Emmense cluster te vestigen.

Bijzonder aan de ondertekening op vrijdag is de medeondertekening door het bedrijvennetwerk SUSPACC. „Binnen SUSPACC behartigen we de gemeenschappelijke belangen van het MKB op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau”, weet Labrie. „Daarnaast creëren we samenwerkingen tussen de leden en delen we kennis. Met de ondertekening van het programma ‘Circulaire Economie en Groene Chemie 2019’ - samen met de overheden - laten we zien dat we ons als MKB niet alleen actief inzetten, maar ook financieel bijdragen aan het doel om gezamenlijk op te trekken bij de verdere ontwikkeling van een internationaal georiënteerd biobased en circulair chemisch cluster.”