Grondprijzen blijven gelijk in 2019

EMMEN - Ook in 2019 blijven de grondprijzen van kavels die de gemeente Emmen uitgeeft gelijk. De prijzen van enkele bouwkavels aan de Oude Meerdijk gaan zelfs omlaag.

De kaders voor het vaststellen van de grondprijzen zijn vastgesteld in het de Kadernota Grondprijsbeleid 2014 – 2018. Deze kadernota is door de raad in december 2013 vastgesteld. In 2019 wordt het beleid voor het vaststellen van grondprijzen herzien.