Directeur De Toegang: ‘Stinkende best doen om vertrouwen te herwinnen’

Emmen – ‘Daar draaide mijn maag wel even van om. Dat het bij mensen zo’n gevoel oproept.’ Henk Berends, de nieuwe directeur-bestuurder van De Toegang schrok van het verhaal die een inspreker afstak tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen op 15 januari.

De dame in kwestie vertelde de raadsfracties dat zij en vele andere bang zijn voor negatieve gevolgen als zij zich kritisch uitten over zorgloket De Toegang. Verder worden termijnen niet nageleefd, neemt een aanvraag te veel tijd in beslag en ontbreekt het aan vaste aanspreekpunten door veel personeelswisselingen bij De Toegang, vertelde ze die avond.

Hoe lastiger, hoe leuker

‘Inmiddels hebben wij contact gezocht met deze vrouw en uitgenodigd voor een gesprek. Dat heeft nog niet plaatsgevonden, maar het staat op de agenda’, aldus Berends. ‘Het leek ons het meest gepaste om te doen.’ Berends, die nog wethouder in de gemeente Tynaarlo is geweest en sinds 1 januari is aangesteld, houdt er van om met de poten in de klei te staan. ‘Hoe lastiger, hoe leuker’, zoals hij zelf aangeeft. Dan heeft hij een aardige kluif aan De Toegang.

Onder vuur

In 2018 lag het zorgloket dat door de gemeente in het leven is geroepen om als onafhankelijke partij zorgmeldingen- en adviezen te geven, onder vuur. De bereikbaarheid en de levering van zorg voldeden niet aan de wettelijke kaders, er waren problemen met de personeelscapaciteit en de medewerkers zegden het vertrouwen op in de toenmalige directeur. In het najaar werd bekend dat De Toegang het jaar zou afsluiten met een tekort van bijna een miljoen euro. De gemeente gaf daarop aan dit aan te vullen.

Klantenpanel

‘We gaan daarom het komende jaar ons stinkende best doen om het vertrouwen in De Toegang te herwinnen’, aldus Berends. Een ideetje waar hij mee rondloopt is het aanstellen van een soort klantenpanel. ‘Dus niet een soort cliëntenraad of een belangengroep. Nee, denk aan het uitnodigen van mensen die off the record hun verhaal kunnen doen. Het gevoel dat er nadelige consequenties tegenover staan willen we wegnemen.’ Het is nog maar een ingeving, vult Berends aan. Daar moet eerst meer onderzoek naar gedaan worden.

Kritischer

Of dat de angstgevoelens gaat wegnemen, is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hij zichzelf in ieder geval wel bedenken waar de angstgevoelens vandaan komen. ‘Tegenwoordig verloopt de dialoog over wat echt nodig is een stuk kritischer dan burgers gewend waren, aldus Berends. ‘De vraag of bepaalde zaken echt nodig zijn wordt meer gesteld. Ik begrijp het als mensen daar moeite mee hebben.’ Toon en taal zijn allesbepalend, aldus Berends. Duidelijk zijn waar het kan maar ook streng waar het moet.

Vast contract

De tijdsduur van het afhandelen van aanvragen en het gebrek aan vaste aanspreekpunten is volgens Berends zo goed als verholpen. ‘Het aandeel ingehuurd personeel is enorm teruggeschroefd. Van deze krachten hebben we geen afscheid, maar juist in dienst genomen.’ In 2018 was de verhouding vaste en tijdelijke krachten ongeveer fifty-fifty. ‘Van de tachtig mensen die werken voor De Toegang heeft inmiddels driekwart een vast contract. We streven naar een flexibele schil van ongeveer tien procent.’ Met die stap denkt Berends het leeuwendeel van de problemen te kunnen ondervangen.

Laatste fase

De achterstanden in de dossiers zijn inmiddels allemaal weggewerkt. ‘Nog twintig stuks die me moeten afronden, maar ook dat zit in de laatste fase. Tot nu toe hebben we geen nieuwe signalen ontvangen over nieuwe achterstanden of doorlooptijden.’