Tegenstanders willen alternatieven voor aansluiting N34 bij Emmen-Noord

Klijndijk / regio - Een nieuw onderzoek naar een ongelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord van de N34 in plaats van de nu gekozen aansluiting bij Klijndijk. Dat willen de stichting Emmen Veilig en inwoners van Klijndijk.

Zij maakten maandag bij de Raad van State bezwaar tegen twee bestemmingsplannen van de gemeente Borger-Odoorn waarin twee nieuwe aansluitingen van de N34 worden geregeld.

De zaak lag al eerder bij de Raad op tafel in een spoedprocedure waarin de bezwaarmakers vroegen om het project te schorsen. Dat bleek toen niet nodig, omdat de provincie op het laatste moment zei voorlopig nog niet aan de reconstructie van de weg bij Klijndijk en Odoorn te gaan beginnen. De tegenstanders waren voor niets naar de Raad in Den Haag gereisd. Daarvoor kreeg de gemeente de rekening gepresenteerd door de Raad.

Aanvankelijk was het uitgangspunt van de bestuurders dat de bestaande aansluiting Emmen-Noord zou sluiten. Blijkbaar denken de bestuurders daar nu anders over. Maar de gemeente Borger-Odoorn houdt vast aan sluiting. Dat is vastgelegd in een van de  bestemmingsplannen.

Sluipverkeer

Volgens de bezwaarmakers moeten beide bestemmingsplannen worden gezien als onderdelen van één project. Dat is onterecht in twee delen geknipt, betoogde de advocate van de bezwaarmakers, omdat het ene deel bij Klijndijk samenhangt met het andere deel bij Odoorn. Door het opknippen ontloopt de gemeente Borger-Odoorn de plicht om een milieueffectrapportage (MER) te maken.

Beslist de Raad van State dat alsnog een MER moet worden gemaakt, dan moet ook automatisch een onderzoek worden gedaan naar een andere wegvariant zoals een ongelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord. Als blijkt dat die variant beter is, hoeft de gewraakte aansluiting bij Klijndijk niet te worden aangelegd en wordt het dorp gered voor sluipverkeer uit de dorpen in de omgeving.

Halstarrig

Maar de gemeente vindt een MER helemaal niet nodig. Er is al voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de reconstructie van de N34 voor het milieu, stelde de advocate van de gemeente. Maar volgens de bezwaarmakers zijn andere varianten niet op hun milieueffecten onderzocht. En daar gaat het voor hen juist om. De provincie en de gemeente houden in hun ogen veel te halsstarrig vast aan oude uitgangspunten, terwijl er al anders over wordt gedacht.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.