Koninklijke onderscheiding voor wethouder Frits Alberts uit Valthe

Emmen - Wethouder Frits Alberts van de gemeente Borger-Odoorn heeft vanavond een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De inwoner van Valthe is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De versierselen zijn opgespeld door burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn tijdens de bijzondere raadsvergadering, waarin afscheid is genomen van de raadsleden, die na de gemeenteraadsverkiezing niet meer terugkeren in de raad. Frits Alberts is in de voormalige gemeente Odoorn vijf jaar – tot aan de gemeentelijke herindeling – raadslid geweest voor de CDA-fractie. In 1993 volgde hij mevrouw A. Smit-Schoenmaker op in de gemeenteraad. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 kwam Alberts wederom als raadslid voor de CDA-fractie terug in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Borger-Odoorn. Hij is tot aan de gemeenteraadsverkiezingen en de invoering van het dualisme in 2002 in totaal 8,5 jaar raadslid geweest. In 2002 is hij benoemd als wethouder. In zijn functie als wethouder heeft hij zich bovenmatig ingezet voor een aantal specifieke onderwerpen. Hij had onder meer Sociale Zaken en Sport in zijn portefeuille. Vanuit deze portefeuilles heeft Alberts zich niet alleen ingezet voor de eigen gemeente, maar heeft hij zijn bevindingen, kennis en ervaringen ook op regionaal en zelfs op nationaal niveau gedeeld. Voorbeelden hiervan zijn het Jeugdsportfonds, het Publiek Vervoer en niet te vergeten de decentralisatie van het Sociaal Domein. Met het door de gemeente Borger-Odoorn ontwikkelde ‘Regenboogmodel’ is de wethouder regelmatig gevraagd om te komen spreken bij bijeenkomsten in het hele land. Op 1 juni 2012 heeft Alberts de functie als voorzitter van het Jeugdsportfonds Drenthe overgenomen en dit tegelijkertijd gecombineerd met het voorzitterschap van het Jeugdcultuurfonds Drenthe. Als wethouder van Borger-Odoorn was hij al een fervent voorstander van de inzet van het Jeugdsportfonds, zodat kinderen in armoede, al in hun kindertijd, met hun leeftijdsgenootjes, mee kunnen doen met sport- en cultuur-activiteiten. Het was dan ook op initiatief van Alberts dat per 1 juni 2012 in navolging van het Jeugdsportfonds ook een Jeugdcultuurfonds Drenthe is opgericht. Als voorzitter van beide Drentse fondsen heeft hij er voor gezorgd dat er sprake is van een nauwe samenwerking tussen beide fondsen. Ook heeft hij er voor kunnen zorgen dat er een breed draagvlak is bij de Drentse gemeenten om beide fondsen in te zetten om kinderen in armoede de kans te geven hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en om succes/iets positiefs te laten ervaren. Dat beide fondsen een meer dan gemiddeld aantal kinderen hebben kunnen helpen is zeker ook de verdienste van Frits Alberts.