Opnieuw drie wethouders in gemeente Coevorden

COEVORDEN - Na twee rondes overleg met de verschillende partijen zijn ze er in de gemeente Coevorden uit. BBC2014 stelt voor opnieuw samen te werken met het CDA en de PvdA. De drie partijen leveren elk één wethouder voor het nieuwe college.

Nog voordat de besprekingen over het coalitieakkoord van start gaan, stelden vrijdag alle zeven fracties samen de onderwerpen voor het raadsakkoord vast. Daarin worden de onderwerpen benoemd waarmee de voltallige raad aan de slag gaat. Dit initiatief van BBC2014 past volgens Coevorden bij de nieuwe manier van werken en sluit aan bij verbindend besturen.

Aan de slag

De onderwerpen waarmee de nieuwe raad hoe dan ook aan de slag gaat, zijn duurzaamheid, lokale zeggenschap en betrokkenheid en een bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging. Hierover onderhandelt de coalitie dus niet. De drie partijen BBC2014, CDA en PvdA onderhandelen volgende week over het coalitieakkoord.