Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking in Borger-Odoorn

Emmen - Uit de verkenningsronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is gebleken dat de fracties van Gemeentebelangen Borger-­Odoorn, VVD en D66 samen een coalitie kunnen vormen voor de komende bestuursperiode.

Dat is gebleken uit het verslag van bevindingen van verkenner Jan Bos. Hij heeft met alle fracties gesproken en adviseert deze drie partijen coalitie te onderzoeken. Naast dit coalitie‐advies heeft de verkenner ook een Politieke Termijn Agenda opgesteld, waarin thema’s zijn opgenomen die door de gemeenteraad belangrijk worden geacht voor de komende jaren. De komende periode gaan de drie partijen samen deze thema’s aanvullen en verwerken in een coalitieprogramma. Om tot een coalitieakkoord en een college te komen heeft Gemeentebelangen Jan Top uit Exloo gevraagd om als formateur op te treden. De partijen hopen voor de meivakantie een coalitieakkoord op hoofdlijnen te kunnen presenteren.