Archeologen vinden sporen uit ijzertijd bij Dalen

Dalen / regio - Archeologen zijn druk bezig om de grond langs de N34 tussen Coevorden-Noord en Emmen te onderzoeken. Momenteel zijn zij bezig aan de Burgemeester Ten Holteweg in Dalen. Daar hebben zij inmiddels sporen uit vermoedelijk de ijzertijd ontdekt.

In verband met de verdubbeling van de N34 op het traject moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Drenthe, die daarvoor archeologen van drie bureaus heeft ingeschakeld.

‘We hebben’, aldus archeoloog Ingrid Benjamins, ‘eerst bureau- en booronderzoek gedaan. Daaruit zijn plekken tevoorschijn gekomen waar sporen van de ijzertijd tot de middeleeuwen kunnen worden gevonden.’ Archeoloog Dave la Fèber vult aan: ‘Op deze locatie in Dalen hebben we sporen van een nederzetting gevonden’, waarbij hij een potscherf toont. ‘Op meer plaatsen zijn sporen van greppels aangetroffen.’ Er worden proefsleuven gegraven. Op het terrein in Dalen is aangegeven waar sporen zijn gevonden.

Hiervoor werd een gebied rond Coevorden-Noord onderzocht. ‘Daar zijn wat sporen gevonden, onder meer karrensporen. De bevindingen zijn gedocumenteerd en er zijn tekeningen van gemaakt. Het onderzoek daar is afgerond. Ingrid Benjamins, Dave la Fèber en Hilde Boon hopen natuurlijk op meer vondsten. ‘De vondst van een grafveld zou mooi zijn om nog meer in kaart te brengen.’ In principe duren de werkzaamheden tot in het voorjaar. Mochten er vondsten worden gedaan, die aanleiding geven tot verder onderzoek, dan wordt de periode verlengd.

Ingrid Benjamins vertelt tot slot: ‘Er komen nog publieksmomenten om belangstellenden te tonen waarmee we bezig zijn.’