Archeologen graven langs N34

Coevorden / regio - Zitten er in de grond rondom de N34 tussen Coevorden-Noord en de aansluiting met de N381 bij Emmen schatten verborgen? Dat gaan archeologen vanaf woensdag uitzoeken, juist op plaatsen waar archeologisch interessante resten te verwachten zijn.

Het bodemonderzoek vindt plaats op basis van al uitgevoerd bureau- en booronderzoek en heeft te maken met de verdubbeling van de N34 op dit traject. Om te voorkomen dat waardevol erfgoed ongezien en voorgoed verdwijnt, vindt voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek plaats.

Vanaf november tot in het voorjaar zijn veldteams met graafmachines actief om langs de weg proefsleuven te graven. De proefsleuven zijn 2 tot 4 meter breed, met een lengte variërend tussen 25 en 50 meter. Archeologen brengen de bodem digitaal in kaart en doen onderzoek naar vondsten en grondsporen.

Verder onderzoek

Het is mogelijk dat de onderzoekers sporen en vondsten tegenkomen die aanleiding geven tot verder onderzoek. Er kan dan besloten worden de sleuven uit te breiden of tot een opgraving over te gaan. Dit werkt grotendeels hetzelfde als bij de proefsleuven, maar gaat over een groter oppervlak. Het onderzoek duurt hierdoor mogelijk langer.