'Gemeente Emmen moet aantal windmolens terugbrengen'

Emmen / regio - De fractie van Wakker Emmen wil dat het college van b en w van Emmen in gesprek gaat met de provincie om het aantal te plaatsen windmolens te verminderen. Aanleiding hiervoor zijn de recente ontwikkelingen van windpark Drentse Monden.

In de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze komt 25,5 MW meer windenergie dan was afgesproken. Wakker Emmen vindt dat dit verrekend moet worden met de Emmense taakstelling en dat betekent dat er circa acht windmolens geschrapt moeten worden. In totaal moet er 285,5MW aan windenergie in Drenthe komen, waarvan 95,5MW in de gemeente Emmen.

Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: 'Het is natuurlijk te gek voor woorden wat er gebeurd in de Drentse Monden, maar het kan niet zo zijn dat daarmee de totale taakstelling van 285,5 MW windenergie in Drenthe wordt verhoogd. Als alle plannen nu worden gerealiseerd dan komt er 311 MW windenergie en dat is nooit afgesproken. Aangezien de gedeputeerde en de minister aangeven dat de situatie in de Drentse Monden niet zal veranderen, willen wij dat het college zich actief inzet om de Emmense taakstelling van 95,5 MW te verlagen naar 70 MW en het gesprek hierover aangaat met de provincie. In alle documenten staat 285,5MW en er dient zich nu een kans voor om in Emmen de taakstelling te verkleinen. Het college moet deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen.'