Emmen wordt ook kinderpardongemeente

Emmen – Emmen mengt zich samen met andere gemeenten ook in de strijd voor het instellen van een kinderpardon voor de ongeveer 400 kinderen die uit Nederland dreigen te worden gezet. Een motie hiervoor, ingediend door GroenLinks en D66, mocht rekenen op steun van de meeste fracties in de Emmer gemeenteraad.

De beide fracties legden een verzoek neer bij burgemeester en wethouders om samen met andere gemeenten bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing. Bijvoorbeeld door een versoepeling van het meewerkcriterium. Dit houdt in dat mensen moeten meewerken aan de eigen uitzetting naar het land van herkomst. Wie weigert, verliest het recht op pardon. Maar volgens GroenLinks en D66 wordt dit instrument zo strikt toegepast, dat bijna niemand nog kans maakt op een kinderpardon.

Het uitzetten van in Nederland geboren kinderen naar vreemde landen, kan schadelijk uitpakken voor ze, aldus beide fracties. Binnen Emmen bestaat er een brede steun om kinderen in Nederland te laten blijven als ze hier al langer dan vijf jaar verblijven. ‘Het thuis van deze kinderen bevindt zich in de Nederlandse maatschappij.’

Bal bij overheid

De meeste fracties konden zich daarin vinden. Alleen de VVD, de PVV en Wakker Emmen, de grootste fractie, stemden tegen. Volgens fractievoorzitter Pascal Schrik ligt de bal wat betreft het vaststellen van beleid bij de Rijksoverheid. ‘Vervolgens kunnen die regels in Nederlandse gemeenten weer worden gehandhaafd.’

Op dit moment bestaan er binnen Nederland ruim 50 kinderpardongemeenten. Er zijn ongeveer 200 nodig om daadwerkelijk invloed op het kabinetsbeleid uit te oefenen.