College zet vaart achter op orde stellen financien na miljoenentekort

Emmen – Kunnen de plannen voor de bouw van een topsporthal, de aanpak van de N862 en de aanpak van het stationsgebied, de verdubbeling van de Boermarkeweg en het Emmer fietsplan nog volledig doorgaan of niet? In maart weten we het.

Burgemeester en wethouders van gemeente Emmen lieten donderdag tijdens de begrotingsvergadering weten zo snel mogelijk de financien in kaart brengen om in maart te kunnen bepalen hoe het geld moet worden verdeeld. Dat zegde financieel wethouder Jisse Otter toe. Er wordt ook rekening gehouden met onder meer de tegenvallers in het sociaal domein (jeugdzorg) en de financiele consequenties voor het verlies lijdende Wildlands.

Acht miljoen

Donderdag vervolgden college en raad na een tumultueuze vergadering op maandag de bespreking over de begroting voor 2019. Afgelopen maandag trokken enkele partijen stevig van leer tegen burgemeester en wethouders en Otter in het bijzonder. Twee dagen eerder kreeg de raad te horen dat Emmen afstevende op een tekort van acht miljoen euro. Ruim een verdubbeling van het bedrag waar nog geen drie weken van werd uitgegaan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, vroeg het leeuwendeel van de raad zich af.

Het college trok daarop het boetekleed aan en stelde voor om alle investeringen voor 2019 te schrappen. Op die manier kon de begroting alsnog worden goedgekeurd voor 15 november. Ander zou de gemeente onder provinciaal toezicht vallen.

Excuses

Het voorstel vaart te maken haalde de angel er grotendeels er uit bij de oppositie. Otter ging opnieuw door het stof, maar een excuses, zoals de VVD en ChristenUnie wel op zijn plaats vonden, bleef echter uit. Otter gaf wel toe dat er een inschattingsfout was gemaakt. ‚Het verlies van Wildlands zagen we wel aankomen. Met een verhoogde storting in de reserves kunnen we dat wel opvangen‘, stelde hij. Wat betreft de overschrijdingen voor de jeugdzorg; die zag hij niet aankomen. ‚Wel de vier miljoen in de eerste helft van het jaar. Maar we kregen geen signalen dat het veel hoger zou uitpakken. We baalden enorm dat we die informatie niet drie weken eerder hadden.‘

Voorspellend vermogen

Henk Huttinga, fractievoorzitter van de ChristenUnie stelde voor dat het college daarom elke maand maar rapporteert over deze cijfers. Want hij gaf opnieuw aan weinig vertrouwen te hebben in het voorspellend vermogen van het college. Otter antwoordde dat de gemeente nog steeds zijn weg probeert te vinden bij het runnen van het sociaal domein (het Rijk hevelde die taak in 2015 over aan de gemeenten) en dat niet elke ontwikkeling voortijdig kann worden voorzien.

Grillig

Volgens de wethouder verloopt de kostenontwikkeling soms heel grillig. Bij het college ligt nog steeds de ambitie om een groot deel van alle plannen uit te gaan voeren. ‚Het is niet zo dat Emmen aan de latten hangt.‘ De woorden van Otter waren genoeg om het grootste deel van de criticasters enigszins gerust te stellen. De meerderheid stemde in met de begroting, maar van het college wordt verwacht dat zij gas geven bij het op orde stellen van zaken. College en raad willen op zijn vroegst in maart om tafel zitten om te kijken hoe de potjes met geld verdeeld worden.