50Plus pleit voor dependance universiteit in Emmen

Emmen – De fractie 50Plus pleitte voor de komst van een dependance van een universiteit in Emmen. Dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente zouden een oplossing kunnen bieden voor beide problemen, stelt fractievoorzitter Jan Fonhof.

‘Goed onderwijs is de motor voor onze jeugd is om op eigen benen te staan. Als gevolg ontstaat ook een economische impuls in de vorm van werkgelegenheid.’ Fonhof roept daarom het college op om serieus onderzoek door gesprekken met de RUG, de universiteit van Twente en het Ministerie van Onderwijs.

Tussen Groningen en Enschede is geen universiteit gevestigd, aldus Fonhoff. ‘In Emmen is wel de Stenden Hogeschool aanwezig en die plaats ligt nagenoeg precies tussen Groningen en Enschede in. Emmen kampt met leegloop en krimp. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat onze jeugd gaat studeren in bijvoorbeeld Groningen of Enschede.’

Leegloop

Wat zou het toch mooi zijn om daar iets aan te doen, vervolgt hij. ‘Leegloop tegengaan door in Emmen dependances van de RUG Groningen en de Universiteit Twente te openen. Dependances met studierichtingen waaraan veel behoefte is in Emmen en omstreken. Denk aan artsen en andere specialistische opleidingen in de zorg en technische en chemische opleidingen.’

Het college ziet bij monde van wethouder van Bouke Arends geen brood in het voorstel, dat gold verder ook voor de meederheid van de raad.