Begeleid Wonen Drenthe blijft strijden tegen gemeente

Emmen - De huur van het pand aan de Waanderweg is intussen opgezegd. De stichting Begeleid Wonen Drenthe heeft een ander pand gevonden in Nieuw-Amsterdam. Maar de rechtszaak over de opgelegde dwangsom over de activiteiten aan de Waanderweg in Emmen loopt door.

Alleen al om naderhand een schadeclaim bij de gemeente te kunnen neerleggen, aldus de advocate van de stichting. Ze houdt met de stichting vast aan het standpunt dat de activiteiten aan de Waanderweg gewoon vallen onder het daar geldende bestemmingsplan. Dat plan laat onder meer welzijn en zorg op die locatie toe.

Alleen het bewonen van de bedrijfswoning door enkele jongeren met een beperking is opgegeven. Maar voor de andere activiteiten had de stichting het pand helemaal niet hoeven verlaten, zegt ze. De stichting staat nu voor onnodige verhuis- en inrichtingskosten op de nieuwe locatie.

Zoek de verschillen

Een dagverblijf aan de Waanderweg kan, stelt een woordvoerster van de gemeente. Dagbesteding niet. Maar daarbij rijst de vraag wat er dan in een dagverblijf wordt gedaan. Volgens de woordvoerster moet daarbij worden gedacht aan een kinderdagverblijf. De vraag is of dit wezenlijk verschilt van wat er in de verboden dagbesteding van de stichting gebeurt. In beide gevallen wordt er geknutseld. Bij Begeleid Wonen Drenthe met fietsen en hout door jongeren met een beperking.

De Raad van State mag nu de verschillen gaan zoeken. Zijn die er niet, dan heeft de gemeente een probleem. De stichting is dan onterecht weggejaagd en een schadeclaim ligt dan voor de hand.

Voor de nieuwe locatie aan de Zijtak in Nieuw Amsterdam heeft de gemeente zeer recent een vergunning verleend met een afwijking van het daar geldende bestemmingsplan. De advocate van de stichting bestudeert nu de regels van die vergunning voor kleine lettertjes die misschien later toch voor problemen kunnen zorgen. De bewoners van de bedrijfswoning aan de Waanderweg hebben inmiddels een nieuwe begeleide woonplek gevonden.

De Raad van State oordeelt over zes weken.