Grittologie
Door Roel Grit

Kaalheid is geen kapsel!

‘Bewijs jij maar dat mijn god niet bestaat!’, sprak de gelovige. Op dit soort omdraairedeneringen had filosoof Bertrand Russel een mooi antwoord: ‘ik geloof dat er een theepot in een baan om de zon draait. Bewijs jij maar dat die theepot niet bestaat.’

Aangezien het niet te bewijzen valt dat iets niet bestaat, stond de gelovige met de mond vol tanden. Hij probeerde nog: ‘Maar als ik kan bewijzen dat God bestaat, dan is het geen geloof meer.’ Bertrand verwees hem opnieuw naar de theepot.

De mensheid kent honderden goden. ‘Iemand die gelooft in God of Allah is daarom ook een atheïst. Hij gelooft in geen enkele god behalve één: die van hemzelf, meestal van zijn geboortegrond. Een echte atheïst gaat slechts één stap verder en gelooft ook niet in die laatste god.’ Deze tekst is van atheïst Richard Dawkins.

Ongelovigheid kent verschillende gradaties. De ‘ietsisten’ geloven niet in een god, maar denken wel dat er ‘iets’ is tussen hemel en aarde. Dan heb je de agnost: die weet het niet, maar er zou best wel een god kunnen bestaan. En de ‘gewone’ ongelovige gelooft in niets. Als laatste heb je de atheïst – zoals Richard Dawkins - die strijdbaar ongelovig is. De atheïst vindt dat er door religies - of in naam van hun goden - veel ellende op de wereld is, zoals oorlogen, onverdraagzaamheid, seksueel misbruik en het tegenhouden van wetenschappelijke voortuitgang.

Een gelovige zei ooit: ‘godsdienst heeft naastenliefde uitgevonden.’ Hij vergat de zojuist genoemde ellende, maar ook bloedige kruistochten, brandstapels voor ongelovigen en eeuwenlange onderdrukking van het volk door rondbuikige kerkvaders. In het kader van deze ‘naastenliefde’ leerde ik op mijn protestantse basisschool dat katholieken niet deugden. Ging iemand huwen met een andersgelovige dan gold de spreuk: ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’. Naastenliefde noemt men dat.

En dan heb je nog de onzinbewering dat ‘atheïsme is ook een geloof’ is. Ja, hoor… En kaalheid is een kapsel… en niet-tennissen is een sport….