Stichting De Toegang stevent af op tekort van een miljoen euro

Emmen – Stichting De Toegang stevent dit jaar af op een tekort van bijna een miljoen euro. Dat blijkt uit een raadsvoorstel van het college van de gemeente Emmen.

De onafhankelijke stichting is door de gemeente in het leven geroepen en is als zodanig verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgaanvragen in Emmen. In 2017 scoorde het platform nog een positief resultaat van 270.000 euro, maar over dit jaar worden er rode cijfers geschreven. De personeelskosten zijn de voornaamste oorzaak voor het tekort. De Toegang had moeite om medewerkers aan zich te binden en het verloop was groot. Als gevolg werd er veel gebruik gemaakt van tijdelijke krachten. Dit zorgde uiteindelijk voor de overschrijding.

In een collegevoorstel wordt dan ook gesteld dat de stichting in de benen moet worden gehouden. In de eerste plaats omdat de toegang tot maatwerk voor zorg een wettelijke verplichting is. Bovendien zou een faillissement tot imagoschade leiden, stelt het college. Verder heeft de gemeente zelf bijgesprongen bij het verbeteren van de dienstverlening. Die krachtinspanning wordt teniet gedaan als de stichting op de fles gaat.

Ombudsman

Het afgelopen jaar werd bekend dat De Toegang niet goed functioneerde. De Ombudsman liet in een advies weten dat de bereikbaarheid en de levering van zorg niet voldoen aan de wettelijke kaders. Ook zijn er problemen met de personeelscapaciteit. Het personeel zegde bovendien het vertrouwen op in de eigen directeur, die kort daarop het veld ruimde. De gemeente sprong vervolgens zoveel mogelijk bij om de dienstverlening weer goed op de rails te krijgen.

Overnemen

De gemeente heeft ook nog de optie om de stichting te ontbinden en te kiezen voor een andere rechtsvorm voor De Toegang of een nieuwe stichting op te richten met dezelfde taken en bevoegdheden. Een andere optie is dat de gemeente de zorgaanvragen weer volledig op zichzelf neemt. In dat geval is het wellicht noodzakelijk om het huidige personeel over te nemen. Nieuwe krachten zijn namelijk moeilijk te vinden en er bestaat een kans dat de huidige medewerkers weglopen.

Verbeterplan

Het college wil rond november opheldering geven over een op te stellen verbeterplan en de mogelijke financiële ondersteuning voor de stichting.