College onderzoekt gratis wifi in openbare ruimte

Emmen – Kunnen inwoners in de gemeente Emmen straks gebruik maken van wifi in de openbare ruimte? Het college onderzoekt momenteel de haalbaarheid.

 

Het Emmer CDA wees een jaar geleden al op een speciale Europese subsidieregeling die gratis wifi in stads- en wijkcentra mogelijk maakt. Deze regeling is bedoeld om aan inwoners en bezoekers vrij toegang te kunnen geven tot Wifi op openbare plekken zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en gezondheidscentra.

Het college ziet veel voordelen weggelegd: een aantrekkelijk centrum en voor recreatie en toerisme is het ook een opsteker.  Het draagt bij aan de leefbaarheid, het verkleint de afstand tot de burgers en het stimuleert innovatie, bereikbaarheid en nieuw elan, staat aldus in een raadsvoorstel geschreven.

De gemeente werkt momenteel aan beleid met betrekking tot het versterken van de digitale bereikbaarheid van Emmen. De keuze of en waar gratis Wifi-steunpunten komen, wordt dan ook bekend gemaakt. In dat geval wordt er ook aangehaakt op de Europese subsidies.