Sigrid's Garden viert tweede lustrum

Emmen - Sigrid's Garden, het inloophuis voor kankerpatiënten in Zuidoost-Drenthe, bestaat morgen precies tien jaar.

Sigrid's Garden is opgericht door Christa Jongkind en Jaap Boer na het overlijden van hun dochter Sigrid. Zij overleed veel te jong aan kanker. Tijdens haar ziekte had ze aan haar ouders meermalen verteld dat ze er behoefte aan had, steun te zoeken bij lotgenoten. Daar was toen weinig mogelijkheid voor. Na het overlijden van Sigrid hebben Christa en Jaap als herinnering aan hun dochter Sigrids Garden gerealiseerd.

Het motto van Sigrid's Garden is: Samen sta je sterk als de diagnose kanker is. Veel kankerpatiënten worden eenzaam als ze de diagnose kanker hebben. Familie en vrienden haken af, vaak omdat ze niet weten hoe ze met een kankerpatiënt moeten omgaan. Sigrids Garden is een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Na de diagnose kanker komt iemand meestal in de medische molen terecht en verliest men vaak de controle over zijn of haar leven. De missie van de medewerkers is om bij de bezoekende kankerpatiënten de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen.

Ontspanning

In Sigrid's Garden kunnen de gasten in ontspannende sfeer lotgenoten ontmoeten en samen gezellige dingen doen. Er wordt begeleiding en ondersteuning geboden door een team, goed geschoolde vrijwilligers. Er zijn veel activiteiten en de gasten zullen het gevoel hebben er echt even uit te zijn, goed te kunnen praten met elkaar waarbij ze gesteund worden door onze gastvrouwen. Tevens is er de mogelijkheid van professionele ondersteuning. De psycholoog van Het Behouden Huys heeft iedere dinsdag zitting in Sigrids Garden.

Erkenning

De gemeenten Coevorden, Emmen en Borger/Odoorn hebben Sigrid's Garden erkend, zodat het initiatief in de afgelopen tien jaar onder de bezielende kracht van Jaap en Christa is uitgegroeid tot een bloeiend huis met 25 enthousiaste vrijwilligers en vele gasten.

Het tienjarig bestaan wordt zaterdag 13 oktober samen met de gasten, de vrijwilligers, sponsoren, donateurs en de ‘Vrienden van’ gevierd.

Website: www.sigrids-garden.nl