Deroepert
Door Henk Folkerts

Hulp gevraagd

De afgelopen week zijn er in Arnhem zeven mensen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Ik zou zeggen: na de veroordeling uitzetten en het Nederlanderschap afpakken. Deze mensen kunnen we niet gebruiken in onze maatschappij. Moeten we niet willen.

Zo zijn er echter nog honderden mensen die dagelijks gemonitord worden, wellicht ook in Emmen.

Het zijn mensen die de overheid dag in dag uit in de gaten houden. Een groep mensen die wellicht hier al jaren woont, maar zich steeds meer afsluit en van wie het waarschijnlijk is dat zij aan het radicaliseren is.

Daaronder zit nog een groep waar we allemachtig ons best voor moeten doen om ze bij onze maatschappij te betrekken. Dat zijn jonge mannen en vrouwen die zich door allerlei omstandigheden niet op hun gemak voelen in onze maatschappij. Veelal jonge mannen en vrouwen die laaggeschoold zijn, psychiatrische problematiek hebben, die getraumatiseerd zijn, aan hun lot overgelaten worden, en slachtoffer zijn van mensen die gebruik van hun willen maken en dus kwetsbaar zijn.

Voor deze groep mensen, die in principe nog niets verkeerd heeft gedaan, moeten we zorg en aandacht hebben. Dat zal niet meevallen. Zij zijn om allerlei redenen moeilijk bereikbaar voor hun ouders, leerkrachten en hulpverleners. Eenmaal van school worden ze geconfronteerd met discriminatie bij het vinden van werk, discriminatie die ze al eerder op straat hebben ervaren.

Ik mag toch hopen dat we onze maatschappij zo kunnen inrichten zodat deze mensen volwaardig lid kunnen worden in onze maatschappij. Dat zij hoopvol naar de toekomst kunnen kijken. Lukt dat niet dan worden het tweede of derderangs burgers met alle risico van dien.

Uiteindelijk is daar niemand mee geholpen.