Ruim dertig bezwaren houden bouw Energiepark Pottendijk niet tegen

Nieuw-Weerdinge / Emmer-Compascuum – De bouw van Energiepark Pottendijk kan in 2020 gewoon aanvangen. De gemeente Emmen ontving maar liefst 33 bezwaren tegen de bouw, maar die waren niet zwaarwegend genoeg om de vergunningen te weigeren. De bezwaarmakers waren vooral bezorgd over geluidsoverlast, landschapsvervuiling en waardedaling van hun woningen.

Agrariër en initiatiefnemer Jeroen Deddens wil op die locatie twaalf tot veertien windmolens van maximaal 149 meter kwijt onder de noemer Energiepark Pottendijk. Samen zijn de turbines goed voor 50,4 megawatt aan windenergie, de opgave die vaststond voor het gebied. De turbines mogen er voor een periode van 16 jaar staan. Het energiepark omvat ook de komst van een zonneakker van ruim 35 hectare voor een periode van 30 jaar. Twee molens komen op de grond van de gemeente zelf te staan.

Minder hinder

Het ziet er naar uit dat Deddens er voor kiest om 14 molens van 3,6 megawatt te plaatsen in plaats van 12 molens van 4,2megawatt. Die laatste optie zou bij nader inzien niet financieel haalbaar zijn. Omwonenden spraken zich uit voor een maximum van 12 turbines, omdat dat tot minder hinder leidt in hun ogen. Twaalf mensen wonen binnen een afstand van 1100 meter van het windpark, de afgesproken afstand tot omliggende woonkernen. Vijf zijn inmiddels tot een compensatieregeling gekomen met de initiatiefnemer. De overige zeven kunnen nog gebruik maken van het aanbod dat door Energiepark Pottendijk aan hen is voorgelegd.

Motodrome

Deddens wil ook een molen plaatsen op een stuk grond dat in het bezit is van Motodrôme. Beide zijn onderling nog niet tot afspraken gekomen, maar de verwachting is dat dat op korte termijn alsnog tot overeenstemming wordt gekomen. In dat geval kan het energiepark ook voor die windturbine in oktober 2018 de benodigde subsidies kan aanvragen.

Besteding windfonds

Het windfonds voor locatie Pottendijk wordt gevoed vanaf het moment dat het windpark in exploitatie wordt genomen, dat zal naar verwachting in 2020 zijn. De gemeente maakt in overleg met de omwonenden nog afspraken over de vraag hoe bepaald wordt waar het geld uit het windfonds aan wordt besteed. Jaarlijks wordt er 54.000 euro per jaar, (uitgaande van 14 molens van 3,6 megawatt) in het windfonds gestort.