‘Werkloosheid in Emmen zal langzamer dalen dan verwacht’

Emmen - De gemeente Emmen kijkt teveel naar de aantallen en heeft te weinig oog voor het feit dat de vergrijzende beroepsbevolking steeds minder goed aansluit bij de beschikbare komende banen. En zal de werkloosheid minder snel dalen dan Emmen veronderstelt.

Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek door de Rekenkamercommissie Emmen (RKE). Emmen kampt al jaren met een relatief hoge werkloosheid. De krimp van de beroepsbevolking die zich sinds 2010 voordoet en de komende decennia zal doorgaan, lost dit probleem volgens de gemeente deels op. Immers: hoe minder beschikbare arbeidskracht, hoe lager de werkloosheid.

Jongeren trekken weg

Maar volgens het onderzoek gaat die vlieger nauwelijks op. Vooral hoogopgeleide jongeren trekken uit Emmen weg. Daardoor kampt de regio met een vergrijzende beroepsbevolking. ‘Vooral de gevolgen voor de economie en arbeidsmarkt van verschillende trends en ontwikkelingen, zoals automatisering, robotisering, digitalisering, komen we nog onvoldoende tegen in beleidsstukken.’ Daarnaast richt de gemeente Emmen zich bij haar inspanningen om de lokale economie te versterken vooral op industrie en logistiek. De zorgsector, een vijfde van de banen in de regio, blijft onderbelicht.

‘Inspanningen zijn hoofdzakelijk gericht op de kwantitatieve kant’, aldus de commissie. ‘Er is meer aandacht en visie nodig op de kwalitatieve veranderingen op de arbeidsmarkt en de versterkende impact van demografische ontwikkelingen hierop.’