Verbreding N34 bij Coevorden nog niet goedgekeurd

Coevorden / Emmen - De gemeente Coevorden moet nader onderzoek doen naar de verslechtering van het leefklimaat bij enkele woningen langs de nieuwe N34. Dat heeft de Raad van State woensdag bekendgemaakt. De gemeente krijgt daarvoor dertien weken de tijd.

Het bestemmingsplan voor de wegverbreding tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot op de A37 is dus nog niet goedgekeurd. De gemeente zal eerst met een goed onderbouwd verhaal moeten komen waarom de toename van overlast bij enkele naastgelegen woningen en een hondenfokkerij aanvaardbaar is.

De gemeente stelde wel dat de wegverbreding voldoet aan de eisen voor luchtkwaliteit en geluidhinder. Maar volgens de Raad van State is dat onvoldoende. Voor de bescherming van het leefklimaat moet naar meer zaken worden gekeken. Zo dreigt een van de omwonenden niet meer in zijn tuin te kunnen zitten vanwege de overlast van de verbrede weg. Bovendien kunnen alle kleine beetjes overlast samen toch teveel worden.

Overigens zijn alle andere aangevoerde bezwaren tegen de wegverdubbeling op het traject tussen Coevorden en Emmen door de Raad afgewezen. De Raad erkent dat de wegverbreding van economisch belang is en de verkeersveiligheid verbetert. De aantasting van de es van Dalen is volgens de Raad aanvaardbaar, omdat die tot een minimum wordt beperkt. Het open karakter van het gebied blijft behouden.