Inschrijving op bedrijvenregeling Dutch Techzone opent 11 juni

Regio – Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal banen. Dat is wat de gemeenten Emmen, Coevorden Hoogeveen willen om de regio economisch te versterken. Daarom helpen zij ondernemers via Dutch Techzone 2018. De regeling start maandag 11 juni.

De gemeenten doen dit samen met de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bedrijvenregeling is bedoeld voor zowel mkb’ers als grote ondernemingen.

Bouke Arends, voorzitter Dutch TechZone: ‘De Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk, voorloper van deze bedrijvenregeling, heeft voorzien in een enorme behoefte. We hebben die regeling geëvalueerd en op een aantal punten aangepast, bijvoorbeeld om ook mkb’ers optimaal gebruik te laten maken van de subsidie. We sluiten dus nog meer aan op de vraag van ondernemers.’

Aanvraag subsidie

Van 11 juni tot en met 1 oktober 2018 kunnen ondernemers die zich vestigen in Coevorden, Emmen en Hoogeveen subsidie aanvragen voor hun investering. Gevestigde ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op uitbreiding, verbreding of belangrijke wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie gemeenten.

Voor investeringen kunnen mkb’ers en grote bedrijven maximaal 30 procent van het investeringsbedrag krijgen. Voor projecten die substantiële en langdurige werkgelegenheid opleveren in het gebied kunnen mkb’ers per nieuw gerealiseerde arbeidsplaats 5.000 euro subsidie met een maximum van 100.000 euro krijgen.

Toetsing

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Elke subsidieaanvraag wordt getoetst via een zogenoemde tenderprocedure. Uit de beoordeling van de aanvragen ontstaat na 1 oktober 2018 een rangschikking. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Alle informatie over de regeling is te vinden op www.snn.nl/dtz2018.