Energiepark Pottendijk weer stap dichterbij

Roswinkel - Energiepark Pottendijk B.V. gaat twaalf tot veertien windmolens op de locatie Pottendijk realiseren. De molens van minder dan 150 meter hoog en een plaatsingsduur van 16 jaar, zijn samen goed voor 50,4 MegaWatt aan windenergie.

Om dit mogelijk te maken heeft initiatiefnemer Jeroen Deddens onlangs afspraken met Raedthuys en Yard gemaakt over hun grondposities. De omgevingsvergunning komt binnenkort ter inzage voor reacties.

Vergunning

Begin dit jaar heeft landbouwer Jeroen Deddens een plan ingediend bij gemeente Emmen voor de aanleg van een energiepark op zijn terrein aan de Pottendijk. Het plan bestond uit de aanleg van ca. 29,4 MegaWatt aan windmolens (6 à 8 windmolens). Daarnaast heeft hij een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark van ca. 35 hectare in het gebied. Nu Deddens afspraken heeft gemaakt met ontwikkelaars Raedthuys en Yard, kan hij de opgave van 50,4 MW op de locatie Pottendijk realiseren. Het initiatief kan voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld in de Structuurvisie Emmen, Windenergie om hinder en gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

Inloopbijeenkomst

Het gebiedsplatform Pottendijk (bewoners, ontwikkelaar en onafhankelijk voorzitter) kan nu afspraken maken over o.a. compensatie voorbereiden op basis van de gehele ontwikkeling op de Pottendijk. Op donderdag 24 mei houdt Energiepark Pottendijk een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de locatie Pottendijk. Tussen 19.30 en 21.30 uur zijn experts aanwezig om omwonenden te informeren over o.a. de afmetingen en de opstelling. Ook kunnen bezoekers met behulp van een 3D beelden een indruk krijgen van hoe het windpark er volgens het plan van Energiepark Pottendijk uit komt te zien.