Beekdallandschap Sleenerstroom hersteld

Emmen - De laatste fruitboom wordt morgenmiddag in de voormalige boomgaard van de familie Engelsman in het Valtherbos geplant. Daarmee wordt het herstel van het voormalige beekdallandschap Sleenerstroom symbolisch afgerond.

De boomgaard stond bekend in Emmen en omstreken om 'de lekkerste aardbeien van de omgeving'. Tonko Engelsman, geboren en getogen Emmenaar én zoon van voormalig eigenaar Hero Engelsman, heeft de eer de laatste boom te planten.

Nieuwe houtwallen

WMD en Landschapsbeheer Drenthe hebben beeldbepalende landschapselementen in het voormalige beekdallandschap Sleenerstroom teruggebracht. Nieuwe houtwallen zijn aangelegd en bestaande houtwallen opgeknapt. Er is een plek afgegraven, waardoor een natte laagte ontstaat waar hopelijk op termijn bijzondere vegetatie ontstaat. En er is gezorgd voor een geleidelijke overgang van het bos naar het open veld, door middel van hoger struikgewas, planten en kruiden. Met het herstel van de Sleenerstroom worden karakteristieke cultuurhistorische elementen teruggebracht.

Landschapsherstel

Wie herinnert zich de Boomgaard van de familie Engelsman nog? De boomgaard kende rond de jaren zestig twee delen: het Edderingdeel en het grotere Klijndijkdeel. Het Edderingdeel is gedeeltelijk hersteld. De landschapselementen zijn van belangrijke waarde voor de biodiversiteit in het gebied. Het biedt namelijk voedsel, nestplaatsen en beschutting voor bijvoorbeeld de dassen in het gebied.