Museum Collectie Brands krijgt jaarlijks 60.000 euro subsidie

Nieuw-Dordrecht - Een conservator en een communicatiemedewerker gaan Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht versterken. De gemeente verleent daarvoor een jaarlijkse subsidie van 60.000 euro. Het museum wil daarmee doorgroeien naar een semi-professioneel erfgoedmuseum.

Collectie Brands is in 2011 gerealiseerd met financiële steun van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Vanaf 2015 is Collectie Brands een geregistreerd museum. Met de toevoeging van beide functies verwacht het museum dat het bezoekersaantal verdrievoudigt van 3.000 naar 10.000 per jaar. Met het geld kan het museum een conservator en een pr-medewerkers bekostigen.

'Dankzij deze subsidie zien we mooie kansen om Museum Collectie Brands verder te ontwikkelen en bij meer mensen onder de aandacht te brengen', zegt voorzitter Hank Peters. Het museum onderging vorig jaar een dieptepunt qua bezoekersaantallen. de teller bleef hangen op 3000. In 2011 kwamen er nog ongeveer 5000 man over de vloer.

In het museum zijn twaalf verschillende thema's te zien, waaronder industrieel erfgoed. De collectie vertelt veel over de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën en bevat vele unieke voorwerpen en manuscripten die de geschiedenis tastbaar en zichtbaar maken. Het museum wil wat betreft de exposities de vleugels breder uitslaan. 'De verzamelde spullen van Jans blijven de basis, maar tentoonstellingen met materialen van derden ga je meer zien in het museum.