Windmolenplan Pottendijk mogelijk gefaseerd aangelegd

Nieuw-Weerdinge – Niet acht maar zeven windmolens behelst het plan van Jeroen Deddens voor de Pottendijk. De in Nieuw-Weerdinge woonachtige agrariër presenteerde maandagavond zijn plan aan de bewoners in dorpshuis De Badde.

Vier staan er gepland om het terrein van geluidsportcentrum Pottendijk en twee op een perceel ten westen daarvan, in bezit van de gemeente Emmen. Een zevende turbine staat gepland op de grond van MSV Motodrome. Een achtste molen werd geschrapt. De initiatiefnemers zeggen dit gedaan te hebben als tegemoetkoming richting de inwoners. Eddy Heuzeveldt advocaat namens de plaatselijke bewonerscommissie vertelt echter dat deze te op de aanwezige schietbaan zou komen te staan. De kans was aanwezig dat deze zou worden geraakt en daarom werd er van afgezien.

Derden

Volgens Wim Stapel, woordvoerder namens Deddens, gaan diens molens samen in totaal 29,4 megawatt aan energie opleveren. De Pottendijk, naast de Zwartenbergerweg en de N34 aangewezen als windmolenlocatie, staat echter een opgave van 50,5 megwatt. ‘Het restant van 21,1 megawatt kan door derden worden ingevuld’, aldus Stapel, die op een aan de muur hangende kaart van de Pottendijk wijst.

Blauwe stippen ten westen en oosten laten de punten zien die nog niet zijn ingevuld. Windmolenbouwers Raedthuys en Yard hebben grond op deze locaties in optie, maar nog geen plan ingediend. De twee bedrijven zouden nog om tafel gaan met Deddens. ‘Op 19 maart is er inderdaad nog een overleg geweest’, aldus Stapel. ‘Maar zij hebben opnieuw geconstateerd dat zij niet binnen de huidige randvoorwaarden molens kunnen plaatsen.’

Uniformiteit

Ter verduidelijking: De molens van Deddens reiken niet hoger dan 149 meter en vallen daarmee binnen de door de gemeente afgesproken spelregels. Raedthuys en Yard stellen echter dat er minimaal molens van 200 meter nodig zijn voor een rendabele business case. ‘Er is vooropgesteld dat de molens in het gebied uniformiteit moeten uitstralen. Dus geen onderling afwijkende kleuren of molentypes. Het restant moet daar ook aan voldoen.’

Fase 1

Volgens Stapel kan het windpark op de Pottendijk gefaseerd worden aangelegd. ‘Het plan Deddens is in dat geval fase 1. Alles wat er achter aan komt, moet dezelfde uniformiteit uitstralen.’ Voor Raedthuys en Yard bestaan er dus maar twee smaken: aanpassen of de grondopties opgeven, aldus Stapel.

Strakke planning

Wethouder René van der Weide verwacht ook dat de aanleg van het windmolenpark bij de Pottendijk hoogstwaarschijnlijk gefaseerd zal moeten gebeuren. Het plan van Deddens zit inmiddels in het traject voor de vergunningsaanvraag, zodat er nog aanspraak kan worden gemaakt op de subsidies voor het komende jaar. Van der Weide verwacht ook dat Deddens het daar gaat redden. ‘Je kunt spreken van een strakke planning, maar zoals het nu lijkt gaat hij het halen.’ De aanvraag wordt, als alles volgens plan verloopt, in september door de raad beoordeeld. Mocht die er positief instaan, dan is Deddens nog net op tijd op de aanvraag voor subsidies in dezelfde maand.

Twaalf in plaats van zeven molens

Op de vraag hoe Raedthuys en Yard in deze ontwikkelingen staan, laat Van der Weide niets los. Behalve dat er nog wel steeds gesprekken lopen tussen gemeente en bouwers. ‘Een optie is om alsnog aan te haken. Veel tijd om nog mee te doen aan de aanvraagronde voor subsidies in september is er natuurlijk niet meer. ‘Een mogelijk scenario is ook dat ze hun grondposities opgeven en het Deddens verder laten invullen.’ Van der Weide kan zich wel iets voorstellen bij die ontwikkeling. In plaats van zeven bouw je twaalf molens. Het risico wordt in dat geval minder en het rendement hoger voor Deddens.’

Geen hakken in het zand

De bewonerscommissie is aanwezig, maar de leden wijzen allemaal in de richting van Eddy Heuzeveldt, hun advocaat en tevens verkozen aanspreekpunt. ‘We willen voorkomen dat er straks zeven verschillende meningen worden gegeven over dit onderwerp. Daarom treed ik op als spreekbuis’, aldus Heuzeveldt. De windmolenbouwers dienen als keiharde voorwaarde goede afspraken te maken met de bewoners over het voor de regio bestemde rendement. Een reactie kan hij echter nog niet geven. ‘We wachten nog op een officiele presentatie inclusief 3D sfeerimpressies. Die zouden we vorige week al hebben gehad, maar dat ging niet door vanwege technische moeilijkheden.’ Volgens Heuzeveldt is de sfeer binnen de commissie in ieder geval betrokken en kritisch. ‘Je kunt niet spreken van een hakken-in-het-zand-mentaliteit.’