Miljoenenplan voor Emmer techniekcampus in de maak

Emmen – Mbo- en hbo-studenten die voor een groot deel van hun opleiding niet in een klaslokaal, maar binnen de muren van het Emmtec-bedrijvenpark volgen.

Daar zoeken ze naar oplossingen voor concrete vraagstukken die bestaan binnen het regionale bedrijfsleven. In een notendop is dat het verhaal van de techniekcampus, een plan waar Stenden, Drenthe College en Alfa College en lokale ondernemingen zich de komende tijd over buigen.

Oud-wethouder Ton Sleeking is sinds mei 2016 betrokken bij Stenden als kwartiermaker wat betreft dit initiatief, dat onder de paraplu valt van de Dutch Techzone. Inzet van dit platform is het versterken van de regionale economie en het creëren van meer banen, met de regionale (maak) industrie als vliegwiel.

Vierkant voor werk

De Dutch Techzone ging aanvankelijk van start als Vierkant voor Werk, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg. Sleeking draagt mede zorg voor het opstellen van een strategie tussen de vier betrokken gemeenten, de provincie, het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Tien miljoen euro

Volgens hem praat je wat betreft de komst een gezamenlijke werk- en onderwijsplaats in Emmen al gauw over een investering van tussen de zeven en tien miljoen euro. Een minimum, aldus Sleeking. Waarschijnlijk is er veel meer nodig. ‘Deels zullen we dat geld moeten steken in stenen, apparatuur, nieuwe opleidingsvormen en de bijbehorende begeleiding vanuit het onderwijs.’

Bestaand gebouw

In de overige gemeenten moeten kleinere locaties komen, die allemaal onderling in verbinding met elkaar staan. ‘Mogelijk is ook dat we in Emmen een bestaand gebouw betrekken. Op het Emmtec-terrein bevindt zich momenteel een laboratorium die bedrijven en studenten samen benutten.’

Een dergelijke samenwerking werkt in dat geval twee kanten uit. ‘Studenten lossen problemen van bedrijven op en het onderwijs kan zaken tijdig bijsturen om opleiding en praktijk zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.’

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat er überhaupt ver- of gebouwd kan worden, moet er eerst nog een jaarplan en een haalbaarheidsonderzoek op poten worden gezet. ‘De exacte behoeften van de bedrijven en het onderwijs plus de bijbehorende kosten zetten we dan eerst op een rij. Die opdracht wordt binnenkort nog uitgezet.’

Overeind houden

Net voor of na de zomer moet duidelijk worden of het plan doorgaat of niet. Sleeking verwacht echter dat het sein op groen gaat. ‘Dit project is daar te belangrijk voor. Voor Stenden alleen al is het belangrijk om hun positie als technisch opleider in deze regio overeind houdt en, als het even kan, uitbouwt. Dat geldt ook voor het Drenthe College en het Alfa College.’

De gemeente Emmen deelde onlangs een laatste stand van zaken mee. Daarin wordt gewag gemaakt van de fusie tussen Stenden en de Nederlandse Hogeschool Leeuwarden eind 2017. Binnen dat geheel neemt de vestiging Emmen een bescheiden plek in en bestaat er bovendien veel overlap met het techniekprogramma in Leeuwarden. Verder zou de Dutch Techzone een belangrijke rol kunnen spelen in het ‘behoud en de versterking’ van de positie van Stenden in Emmen.

Recht van bestaan

Je zou het zo kunnen lezen dat zonder onder meer techniekcampus Stenden in Emmen straks geen recht van bestaan meer heeft. ‘Dat is te kort door de bocht’, antwoordt Sleeking. ‘Maar een initiatief als dit laten liggen, beïnvloedt wel degelijk de positie van het Emmer onderwijs. Het volgen van een opleiding in Emmen kan in dat geval minder aantrekkelijk worden.’