Bewoners Parc Sandur vrezen toename geluidsoverlast A37 ondanks komst stilte-asfalt

Emmen – Een deel van de bewoners van de Emmer wijk Parc zijn bang dat de door de A37 ervaren geluidsoverlast zal toenemen in de toekomst. Dit ondanks de aanleg van dubbellaags stilte-asfalt (ook wel zeer open asfalt beton, zoab) in 2019 door Rijkswaterstaat.

De kwestie werd woensdagavond aangesneden tijdens de jaarvergadering van de wijkvereniging. Bij het bestuur komen er regelmatig klachten over het verkeersgeluid binnen. De geplande verdubbeling van de Duitse weg E233, die in Nederland aansluit op de A37, zorgt in de toekomst alleen maar voor meer last door een verhoogde verkeersintensiteit, denkt een deel van de wijkbewoners.

Het nieuws dat Rijkswaterstaat volgend jaar een het geluidsreducerende wegdek aanlegt, neemt die zorgen niet weg. Het wegdeel tussen Erica en Parc Sandur wordt wel aangepakt, maar het traject tussen de wijk en Nieuw-Amsterdam weer niet.

Geluidswallen

‘We hebben gevraagd of er wellicht geluidswallen of schermen geplaatst kunnen worden’, aldus wijkvoorzitter Fred Ottens. ‘Dat was geen optie want daarmee kwam het zicht op het landschap in het geding. Ja, maar met passerende vrachtwagens heb je dat ook.’ Verder heeft RWS de geluidsnormen langs het traject, waar geen extra laag komt, verhoogd, aldus Ottens.

Meer lawaai is in dat geval toegestaan, ruwweg gezegd.

Ericasestraat en Verlengde Herendijk

Een bijkomende vrees is een voorgenomen plan in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. ‘In dit document staat dat de Ericasestraat en de Verlengde Herendijk worden opgewaardeerd. We verwachten in dat scenario meer vrachtverkeer en dus meer stank en herrie.’

De gemeente heeft de wijk wel laten weten dat ze bij de planvorming betrokken wordt. Ottens toont zich echter weinig optimistisch. ‘Wij vrezen dat we een voorgekookte oplossing krijgen voorgeschoteld waar weinig meer aan valt te verspijkeren. Bovendien hadden wij inmiddels al een uitnodiging verwacht.’