Grittologie
Door Roel Grit

Brand blussen

Afgelopen paasweekend brandden er meer dan twintig paasvuren in onze gemeente, de meeste rondom de dorpen Erica, Barger-Oosterveld en (Nieuw-)Schoonebeek. Een mooie aanleiding om het eens over vuur en brand te hebben.

Voor brand heb je drie zaken nodig. Allereerst moet er een brandbare stof aanwezig zijn, bijvoorbeeld een kaars, aardgas of – bij een paasvuur – hout, veel hout. Bij verbranding vindt er een chemische reactie plaats tussen de brandbare stof en zuurstof. Lucht bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof, dus je hebt ook lucht nodig. Tenslotte moet de temperatuur hoog genoeg zijn om de chemische reactie op gang te brengen. Daarom moet je een brandbare stof eerst aansteken, bijvoorbeeld met een lucifer of door een elektrische vonk.

Als je een gaslucht in je huis ruikt, doe daarom nooit een elektrisch apparaat of het licht aan. De elektrische vonk in de schakelaar is voldoende om het gas te laten ontploffen. Als iets eenmaal brandt, wordt de reactie in stand gehouden door warmte die door de verbranding vrij komt. Brandstof, zuurstof en de ontbrandingstemperatuur samen worden door de brandweer de branddriehoek genoemd: ze zijn alle drie nodig voor een brand.

Dit wetende kun je een brand op drie manieren doven. Je kunt eerst proberen de brandbare stof weg te nemen door bijvoorbeeld de gaskraan dicht te draaien. Een paasvuur dooft vanzelf als het brandbare hout op is. Verder kun je de brandhaard afsluiten van de luchtzuurstof door er met een brandblusser poeder op te spuiten. Of je kunt brandende kleding doven door iemand te omwikkelen met een afsluitende (en onbrandbare) branddeken. Als laatste kun je de temperatuur verlagen door bijvoorbeeld water op het vuur te spuiten.

Dat laatste moet je overigens nooit doen bij brandende (frituur)olie. Doordat het water met kookpunt 100 graden Celsius onmiddellijk verdampt in de kokende olie van 190 graden, spettert het water met geweld de pan uit. Hierbij wordt een nevel van olie meegesleurd. Doordat de fijne oliedruppeltjes omringd zijn met luchtzuurstof, krijg je ideale brandomstandigheden en een enorme vuurzuil. Bij een brandende frituurpan zet je eerst het gas uit en neem je het zuurstof weg met een deksel. Anders doet je er een omgekeerde koekenpan op. Nooit water op brandende olie gooien!