Plannen voor traumakliniek in Emmen

Emmen – De commerciële zorginstelling Psytrec heeft plannen voor een traumakliniek in de buurt van het Scheper Ziekenhuis. De in Leusden gevestigde zorgaanbieder richt zich vooral op de begeleiding van mensen met PTSS (Posttraumatische Stressstoornis).

Het bedrijf heeft al behandelcentra in Bilthoven en Weert. Met Emmen zou Psytrec ook een locatie in Noord-Nederland tot zijn beschikking hebben.

Psytrec richt zich exclusief op de behandeling van mensen met PTSS. De stoornis kan gezien worden als een psychische verwonding die stress veroorzaakt bij personen die een schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt. Deze klachten ontstaan vaak door traumatische voorvallen waarbij er sprake was dreigend levensgevaar of ernstige verwondingen. De stoornis komt onder meer voor bij slachtoffers van seksueel misbruik, maar ook oorlogsveteranen. Deze aandoening ontstaat als de persoon wordt blootgesteld aan zeer stressvolle situaties.  PTSS  belemmert in de meeste gevallen het dagelijks functioneren en uit zich in lichamelijke en psychische klachten.

Groei

Psytrect bestaat drie jaar en heeft volgens de website sinds de start een enorme groei doorgemaakt. Inmiddels behandelen zij ruim 1600 cliënten. De exacte locatie is niet bekend, maar onder meer het bedrijfsverzamelgebouw De Boermarke, op de hoek van de Angelsloërdijk en de Boermarkeweg, zou een reële optie zijn. Bij Psytrec was niemand bereikbaar om de plannen toe te lichten.

Ontwikkelvisie

De komst van de kliniek is een van de vele initiatieven die bij de gemeente Emmen is ingediend voor de invulling van het voormalige terrein van Camping Emmen en dat van zwembad Aquarena. Die laatste sluit volgend jaar de deuren als het nieuwe complex op de Meerdijk open gaat. Deze ruimte komt dan ook vrij. Aangezien er zoveel plannen bestaan en (nog) binnenkomen, gaat de gemeente de komende periode een ontwikkelvisie opstellen voor het terrein dat zich tussen het Scheper Ziekenhuis, de Angelsloërdijk en het aangrenzende fietspad bevindt.

Parkeerplaatsen

Het Scheper Ziekenhuis zelf speelt daarbij een belangrijke rol. De gemeente vindt dat het Scheper de ruimte moet krijgen om uit te groeien naar een ‘volwaardig’ ziekenhuis, vanwege het economisch belang en de werkgelegenheid voor de regio. Volgens woordvoerder Inge Frieso-Katerbarg betekent dit niet dat het ziekenhuis binnenkort gaat uitbreiden of nieuwbouw gaat plegen. ’We praten momenteel over parkeerplaatsen op het terrein. Die bij de Muzeval gaan waarschijnlijk weg en daar zijn we concreet over in gesprek. Verder kijken we vooral wat we wel of niet willen hebben op die locatie.’ Dinsdag werd bekend dat de geplande Experimenteerbuurt al moest wijken. Daarvoor wordt een andere locatie gezocht.

Het zal de gemeente in ieder geval een flinke kluif opleveren, want de ontwikkelvisie hangt samen met andere aandachtspunten in de directe omgeving. Zoals het verbeteren van de verkeersdoorstroming van de Boermarkeweg, veilige fietsoversteken, de aanleg van een fietstunnel nabij het ziekenhuis, de realisatie van een fietsstraat op het traject Angelsloërdijk-Kerkhoflaan, het ontwikkelen van een nieuwe campus bij het Esdal College en een nieuwe bestemming voor de voormalige locatie van het gesloopte theater De Muzeval.

Esdalcampus

Het Esdal College heeft vorig jaar al aangegeven een aantal panden op de korte en lange termijn te willen afstoten. Ook is bij de gemeente de wens neergelegd om een nieuwe campus te bouwen nabij de Esdallocatie tussen de Angelsloërdijk en de Oosterstraat. Ook voor dit gebied gaat de gemeente een visie opstellen. Opnieuw spelen er een aantal scenario’s mee op de achtergrond die de gemeente moet meenemen bij alle overwegingen. Zoals de mogelijke uitbreiding van basisschool ’t Eenspan en de mogelijke sloop van de aangrenzende gymzaal. De verkeerskundige situatie van de Oosterstraat en de sloopplannen voor diverse verouderde panden van het Esdal maken ook deel uit van de puzzel.

De gemeente verwacht in juli een visie over het Esdal campus op papier te hebben. Die over de omgeving van het ziekenhuis volgt in september.