LEF!: ‘Minimaal twee vrouwelijke wethouders’

Emmen - Informateur Jan Bos (Wakker Emmen) is woensdag gestart met een oriënterende gespreksronde met de raadsfracties over de vorming van een nieuw college. Ook de nieuwe LEF!-fractie, bestaande uit Harry Leutscher en Kees Dijkstra, maakte haar opwachting om advies uit de brengen op basis van de verkiezingsuitslag van vorige week.

'Het is duidelijk dat de kiezer gekozen heeft voor voortzetting van de huidige coalitie, bestaande uit Wakker Emmen, PvdA en CDA', zegt fractieleider Harry Leutscher. 'Hoewel hun meerderheid is geslonken met drie zetels, beschikt zij met 23 zetels nog steeds over een substantiële meerderheid. Wel zijn de onderlinge verhoudingen getalsmatig gewijzigd. Dit zou volgens ons gevolgen moeten hebben voor de verdeling van het aantal wethouderzetels.'

Wethoudersposten

De LEF!-fractie heeft dan ook geadviseerd om aan Wakker Emmen 2,5 wethouder te laten toekomen, de PvdA 1,5 en het CDA 1.

Dijkstra: 'Daarmee ontstaan binnen het college een stemverhouding van 3:2:1 en beschikt geen van de coalitiepartijen meer over een meerderheid binnen dit gezelschap. Het dwingt hen tot goede samenwerking en afgewogen besluiten.'

Diversiteit

Hoewel het aan de coalitiepartijen is om geschikte kandidaten naar voren te schuiven, heeft de LEF!-fractie een dringend beroep op de informateur gedaan om bij de vorming van een nieuw college rekening te houden met diversiteit.

Leutscher: 'Het huidige college bestaat uit louter mannen; niet echt meer van deze tijd. Of sterker nog: onacceptabel! Wij hebben er dan ook voor gepleit dat minimaal twee vrouwen een wethouderspost gaan bekleden.'

Rol burgemeester

LEF! heeft ook nog een aanvullend advies gegeven over de rol van de burgemeester. Leutscher: 'De burgemeester beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten als het gaat om het terugdringen van laaggeletterdheid; een maatschappelijke problematiek die boven partijbelangen uitgaat. Wij hebben dan ook geadviseerd deze inhoudelijke portefeuille bij de burgemeester neer te leggen. Hieraan zou dan ook nog het stimuleren van de Duitse taal op basisscholen en de effectieve communicatie van de gemeente kunnen worden toegevoegd.'