Deddens en windmolenbouwers toch niet om tafel

Emmen – Het windmolenverhaal in Emmen lijkt maar niet goed op de rails te komen. Vorige week kwam nog het bericht naar buiten dat windmolenbouwers Raedthuys en Yard toch een gesprek aan willen gaan met Jeroen Dedden over zijn plan voor een energiepark bij de Pottendijk.

Dinsdag werd duidelijk dat Deddens zelf het overleg maar afgeblazen. Deddens had als voorwaarde voor het om tafel gaan gesteld dat de beide bedrijven de randvoorwaarden van de structuurvisie voor windmolens zou accepteren. Oftewel: geen molen hoger dan 150 meter. Raedthuys en Yard hebben al eerder aangegeven dat dit geen haalbare business case oplevert en volgens hun als onrealistisch mag worden beschouwd.

‘Wij vonden deze reactie opmerkelijk omdat inmiddels bekend zal zijn dat wij nu juist in deze voorwaarden een belemmering zien voor de ontwikkeling van het project, en we juist via het gesprek met Energiepark Pottendijk inzichten hadden willen krijgen die ons wellicht wel in staat zouden stellen binnen de randvoorwaarden van de Structuurvisie te kunnen werken’, schrijven de twee in een brief aan de gemeente. ‘Ondanks herhaaldelijk vragen weten we simpelweg nog niet wat het plan van Energiepark Pottendijk BV is.’

NIet serieus te nemen

Desondanks deden de windmolenbouwers afgelopen donderdag alsnog een beroep op Deddens om toch een verkennend gesprek aan te gaan. Zondag gaf Deddens aan daar geen trek in te hebben omdat hij zich aan de eerder gestelde voorwaarde wil houden. Voor Raedthuys en Yard een reden om maar weer weg te blijven. ‘Energiepark Pottendijk wil slechts onder niet serieus te nemen condities met ons praten en daarmee wordt een verkenning voor ons onmogelijk gemaakt.’