Windmolenbouwers weigeren met gemeente Emmen te praten: 'We zijn voorgelogen'

Emmen - ‘De verwachting van wethouder René van der Weide dat wij wel bijdraaien zal niet uitkomen. Windmolens ontwikkelen binnen de huidige grenzen van de structuurvisie is en blijft volkomen onverantwoord.’

Dat is de weinig aan de verbeelding overlatende reactie van windmolenbouwers Raedthuys en Yard richting de gemeente.

De twee melden verder geen enkel vertrouwen meer te hebben in het gebiedsproces wat betreft de komst van windmolens in de gemeente Emmen. Knuppel in het hoenderhok is vooral het plan van agrariër Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht geweest. Hij presenteerde halverwege januari het plan om zes tot acht windmolens te plaatsen bij de Pottendijk, naast de N34 ter hoogte van Westenesch en de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum een van de beoogde locatie voor de komst van de turbines.

De gemeente Emmen heeft de opdracht van de provincie om 95,5 megawatt aan windenergie te leveren. In totaal moeten er 32 molens komen. Het plan van Deddens levert rond de 30 megawatt, terwijl het gebied 50,5 megawatt moet opbrengen. Het restant zou moeten worden opgevuld met andere partijen, zoals Raedthuys en Yard.

Onrealistisch

Maar de beide bedrijven laten via een brief aan burgemeester en wethouders weten pertinent niet meer mee te willen werken. Al eerder noemden zij het plan onrealistisch. De hoogte van de molens van Deddens blijven binnen de door de gemeente aangegeven grenzen: 149 meter. De windmolenbouwers stellen samen met collega Intocon date en hoogte van 200 meter nodig is om rendabel te kunnen zijn. Bovendien zouden de Deddens-turbines alleen geschikt zijn bij extreme wind of orkaancondities.

Voor hun kwam het plan van Deddens als een duveltje uit een doosje. De bouwers stellen in hun laatste brief dan ook te zijn voorgelogen door zowel de wethouder als Deddens zelf.

Geen enkel vertrouwen

‘Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in het proces. Wethouder Van der Weide had de plannen van Deddens moeten melden in ons overleg van 12 december. Wij zullen dan ook niet in gesprek gaan over een windpark met een maximale tiphoogte van 150 meter. Wij gaan graag in gesprek met een bevoegd gezag met wie we kunnen spreken over een windpark binnen reële ruimtelijke kaders.’

De gemeente heeft de medewerking aan het plan al toegezegd, terwijl er eerst een akkoord met de bewoners moet liggen over een overigens compleet plan. Precies de omgekeerde wereld van hoe het zou moeten, aldus Arthur Vermeulen eerder in deze krant. Van der Weide sprak de verwachting uit dat het plan van Deddens zou werken als smeerolie in het windmolenproces. Al eerder botsten bouwers en inwoners op elkaar over de komst van de molens. De bouwers braken daarop het overleg af. Het plan Deddens moest de boel weer op gang helpen.

Vertrouwelijk

Wethouder René van der Weide laat in een reactie weten dat het voorstel van Deddens ten tijde van het overleg op 12 december in vertrouwelijkheid was medegedeeld aan het college. ‘Vertrouwelijke informatie gaan wij ook vertrouwelijk mee om. Deddens heeft Raedthuys uitgenodigd om in gesprek te gaan en om mee te doen aan het initiatief.’