Grittologie
Door Roel Grit

Niet in mijn achtertuin

Dus... de Nederlandse gaswinning in Groningen wordt teruggebracht naar jaarlijks 12 miljard kuub (kubieke meter gas).

Volgens een tv-woordvoerder van de Staatstoezicht op de Mijnen is dát een veilige hoeveelheid. 'Nee, bij de 21 miljard kuub van vorig jaar is de veiligheid niet gegarandeerd.' Als ik dat hoor, raak ik in de war. Want als je twee jaar achter elkaar 12 miljard kuub gas wint, dan is dat samen toch 24 miljard kuub? En dat was nou juist zo gevaarlijk! Dan kun je door water in de bodem te injecteren de bodem wat langzamer laten dalen, maar volgens mij krijg je dan nog steeds aardbevingen, alleen dan met grotere tussenpozen. Maar misschien denk ik wel te simpel.

Trouwens, even voor je beeld: één miljard kubieke meter is een kubus van één kilometer lang, één kilometer breed en één kilometer hoog die gevuld is met aardgas. Volgens Wikipedia bevatte het Groninger gasveld oorspronkelijk 2700 miljard kuub, waarvan momenteel 2000 miljard kuub is opgestookt. Dat de bodem daardoor daalt (al 30 cm in Loppersum) is niet zo vreemd.

Ik heb wel bewondering voor Wiebes. Hij heeft in de ministerraad flink zijn tanden laten zien. Deze minister bereikte voor Groningen in enkele weken meer dan voorganger Henk Kamp in vier jaar. Wiebes liet de putten bij Loppersum per direct uit bedrijf nemen. We hebben er met elkaar lang op gerekend dat het Groningse aardgas nog tientallen jaren mee zou gaan, maar dat is nu anders. De beslissing van Wiebes is volgens mij een historisch kantelpunt. Laten we dat aangrijpen om zo snel mogelijk van onze verslaving aan olie en gas af te raken en massaal om te schakelen naar wind- en zonne-energie! Aan de slag, Wiebes!

Als Drent ben je solidair met onze (te) fatsoenlijke noorderburen en ben je vóór gasvermindering. Solidair in woorden, tenminste. Want als het er op aan komt wil niemand in zijn buurt een flinke rij windmolens of een groot veld zonnepanelen. Iedereen is vóór duurzame energie, maar dan 'niet in mijn achtertuin'. Engelsen noemen dat 'Not In My Backyard', afgekort NIMBY. Protesterende Nimbys - ze zijn er ook in Emmen - schreeuwen moord en brand als ergens een windmolenpark of zonnecelveld wordt geplaatst. Maar we moeten haast maken met alternatieve energie, anders krijgen we het koud bij een strenge winter. Het is een goed idee om ondertussen alvast zuinig om te springen met energie.

www.roelgrit.nl