'Emmen moet oplossing zoeken voor dagbesteding kwetsbare jongeren'

Emmen - Wakker Emmen wil van het Emmer college opheldering waarom de Stichting Begeleid Wonen Drenthe moet stoppen met de activiteiten op de locatie aan de Waanderweg.

De stichting biedt dagbesteding aan jongeren met een beperking of aandoening. Er komen veertien jongeren voor dagbesteding op de locatie en er wonen twee cliënten. Wakker Emmen wil weten waarom het college het advies van de commissie voor bezwaar en beroep ter zijde schuift en niet op zoek gaat naar een oplossing. De partij wijst erop dat het om kwetsbare jongeren gaat en dat de zorg hiermee in het geding kan komen.

Passende oplossing

Raadslid Sandro Slijepcevic van Wakker Emmen: 'Onze indruk is dat de gemeente wel heel formeel met het bestemmingsplan omgaat. Volgens ons, biedt de uitspraak van de bezwarencommissie voldoende mogelijkheden om op zoek te gaan naar een passende oplossing aan de Waanderweg. Wonen en werken is toegestaan op het Waanderveld en dagbesteding is een activiteit die te vergelijken is met andere activiteiten, die wel zijn toegestaan. Het gaat hier om kwetsbare jongeren met een zorgvraag en daar hoort ook de menselijke kant bij. De gemeente stelt zich wel erg formeel juridisch op, in plaats van naar een oplossing te zoeken. '

Wakker Emmen stelt de kwestie aan de kaak in de raadsvergadering van 25 januari.