VVD wil windmolens N34 naar gasontzwavelingslocatie

Emmen / regio - De VVD in Emmen wil de windmolens die geprojecteerd staan langs de N34 verplaatsen naar het terrein van de Gasontzwavelingslocatie van de NAM.

Eind november werd bekend dat de Gasontzwavelingslocatie op industrieterrein Bargermeer in Emmen wordt ontmanteld. Scheltens: 'Wij willen dat deze plannen serieus onderzocht gaan worden. Dat zou aan een hoop ellende en onzekerheid een einde maken.'

'Zet die dingen op het industrieterrein'

De VVD is altijd tegenstander geweest van plaatsing langs de N34. Ook wil de VVD minder windmolens op de Pottendijk. Johan Scheltens: 'Zet die dingen op het industrieterrein. Daar staan ze niet in de weg en daar zitten ook de grootste afnemers. Bij het vaststellen van de structuurvisie hebben wij ook tevergeefs geprobeerd om windmolens in het tuinbouwgebied van Klazienaveen geplaatst te krijgen. Maar men heeft nooit de moeite genomen die plannen serieus te nemen.'

Oplossingen

'Wij willen nogmaals proberen om betere locaties te zoeken voor windmolens', zegt Scheltens. 'Het is duidelijk dat de in de Structuurvisie aangewezen locaties op geen enkel draagvlak kunnen rekenen onder de bevolking. Dus blijven wij zoeken naar betere oplossingen. Nu er gezocht wordt naar een andere invulling voor het Gasontzwavelingsterrein komt er een kans voorbij. Het is nooit te laat voor voortschrijdend inzicht. Wij gaan ons idee opnieuw voorleggen aan de andere politieke partijen. En roepen hierbij het college op om voortvarend met dit initiatief aan de slag te gaan.'