Plan Dordse agrariër moet helpen windmolenconflict te beslechten

Nieuw-Dordrecht – De komst van zes tot 8 windmolens bij lawaaisportcentrum Pottendijk in combinatie met de aanleg van een zonneweide die 30 megawatt aan energie gaat opleveren.

Dat is in het kort het plan van agrariër Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht dat woensdagavond werd gepresenteerd. De molens hebben een tiphoogte van 149 meter en staan ruim een kilometer van de bewoning af. Het is allemaal precies binnen de kaders zoals de gemeente Emmen het had voorgeschreven. Dit windmolenpark leveren tussen de 26 en 34 megawatt. Daarmee wordt dus minimaal voldaan aan de helft wat de Pottendijk moet opleveren: 50,5 megawatt. In dit gehele gebied is in totaal ruimte voor 12 windmolens.

Vastgelopen

De bouwers Raedthuys, Yard, Intocon  stellen dat de maximale hoogte van 149 meter voor de turbines geen rendabele exploitatie oplevert. Ze moeten hoger, naar een hoogte van 180 en zelfs 200 meter. De gemeente Emmen stelt tot dusver geen hogere molens toe, tenzij de omwonenden in de beoogde gebieden bij de N34, de Zwartenbergerweg en de Pottendijk daar zelf om vragen. De meesten zijn echter tegen een mogelijke verhoging. Vervolgens liep het gesprek volledig vast tussen alle partijen. De gemeente probeerde sindsdien de boel weer aan de gang te krijgen.

Epicentrum

Deddens maakt al jaren werk van de komst van een windturbinepark in het buitengebied van Emmen. Deddens zijn grondpositie bevindt zich min of meer in het epicentrum van het zoekgebied bij de Pottendijk, waar hij enkele flinke lappen grond in bezit heeft. Zijn plan dient als signaal richting de andere bouwers dat molens van 149 meter hoog wel degelijk een mogelijkheid is. Deddens zegt dat hij rekening wil houden met de zorgen van omwonenden. Hij gaat in gesprek met het lokale gebiedsplatform om afspraken te maken over afdrachten aan de omgeving.

Emmen heeft namelijk een windmolenopgave van 95,5 megawatt. Met een plan voor 32 turbines in aangewezen gebieden bij de Pottendijk, de Zwartenbergerweg en de N34 moet de gemeente daaraan voldoen. Het plan van Deddens alleen is niet nog niet genoeg. 

Subsidies

In het najaar van 2018 moet duidelijk worden of het plan op tijd de benodigde subsidies kan binnenhalen. Wethouder René van der Weide spreekt dan ook van een versnelling van dit specifieke gebiedproces. Hij verwacht dan ook dat het plan tot een goed einde zal worden gebracht. 'De onderzoekslast voor het gebied is minder groot na het doorlopen van het voorgaande proces, daarom kunnen we het op tijd redden.'

Ook denkt hij dat de discussie over de maximale hoogte van de windmolens met dit initiatief definitief tot het verleden hoort. Hij spreekt van een 'doorbraak' in de ontwikkelingen.

Zwartenbergerweg

Of deze nieuwe stap ook gevolgen heeft voor de andere zoekgebieden bij de N34 en de Zwartenbergerweg kan nog niets worden gezegd, aldus Van der Weide. Wat betreft de laatste locatie is er van zowel Duitse als Nederlandse kant bereidheidheid is het Verdrag van Meppen open te breken. Deze overeenkomst tussen Duitsland en Nederland staat geen bebouwing tot 300 meter van de grens toe. De windmolens zouden daarmee dichter op de grens en verder van de bebouwing kunnen worden neergezet. Bewoners van de Zwartenbergerweg gaven eerder aan dat ze geen bezwaar hadden tegen hogere turbines van 200 meter. Aan Duitse staat toch een park met molens van vergelijkbare hoogte gepland. Over hoe snel het Verdrag kan worden aangepast, kan Ven der Weide nog niets zeggen.

Het is de bedoeling dat de windmolens in Emmen er vanaf 2021 staan.