De Spiker sleept Schoonebeker Pluim in de wacht

Schoonebeek - Het oliedorp Schoonebeek start elk jaar met een prijzenregen en in 2018 was het ook niet anders.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Aole Gemientehoes vielen oudheidkundige vereniging De Spiker en Emmenaar Bert Drijfhout in de prijzen. De Spiker sleepte dit jaar de Schoonebeker Pluim in de wacht. Die gaat elk jaar naar een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen binnen het dorp. De uitreiking vond dinsdagavond plaats in het Aole Gemientehoes in het dorpshart. 

Historie levendig houden

De Spiker blonk sprong er volgens de organiserende Culturele Raad van Schoonebeek er dit jaar uit, vanwege de gedrevenheid waarmee de vereniging de ene fototentoonstelling na de ander expositie over de lokale geschiedenis zette. Vooral de afgelopen jaren toonde de historische club met ongeveer 10 bestuursleden en 25 vrijwilligers zich bijzonder actief, vond de raad. 'Niet alleen houdt de Spiker de herinnering aan de plaatselijke historie levendig, het stimuleert tevens de belangstelling er voor, aldus Harrie Timmerman van de cultuurraad. In het vergroten van die bewustwording heeft de Spiker zich een ware kampioen getoond. Een glimmende Henry Eisen, bestuurslid, zegt 'superblij' te zijn met de toekenning. 'De afgelopen periode hebben we een aantal in het oog springende verhalen in woord maar vooral in beeld getoond', vertelt hij.

Texas van Nederland

Het omvangrijke archief in de kelders van het voormalige gemeentehuis puilen uit van het geschikte beeldmateriaal. Voldoende om enkele aansprekende tentoonstellingen over onder meer het 70- jarig bestaan van lokaal transportbedrijf Kramer als de betekenis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij voor het dorp in te vullen. Schoonebeek groeide in de tweede helft van de 20e eeuw uit tot het 'Texas' van Nederland dankzij de olierijke bodem. De vele jaknikkers in de omgeving van het dorp getuigen hier nog van.

Olieramp

Speciale aandacht ging uit naar de 'olieramp' van 1976. In dat jaar had de afsluiter van een 800 meter diepe put het begeven. Het kleverige goedje spoot wel 40 meter de lucht in en een nevel van olie en stoom verspreidde zich via de wind over het dorp. Met als gevolg dat alles onder het zwarte goud kwam te zitten. De ramp maakte Schoonebeek voor een moment wereldnieuws. Ook worden er regelmatig demonstraties zandstrooien gegeven bij de expositieruimte van De Spiker: museumboerderij Zwaantje Hans-Stokman's Hof. 

Momenteel staat er alweer een gloednieuwe exhibitie in de steigers. Volgens Eisen is voor een volgende keer jeugdsoos De Goeroe aan de beurt. Die viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. 

Libelle

Diezelfde avond werd ook de Glazen Camera uitgereikt, een al 25 jaar lang gehouden fotowedstrijd. Emmenaar Bert Drijfhout ging er met de eerste prijs vandoor dankzij zijn foto van een op een plant zittende libelle