'Methaan bij 't Haantje bedreigt drinkwater niet'

't Haantje - Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en wateronderzoeksinstituut KWR blijkt dat het grondwater direct boven de locatie van een blow-out bij ’t Haantje in 1965 nog hoge, maar hier ongevaarlijke, concentraties aan methaan bevat.

Dat schrijft Waterleidingmaatschappij Drenthe op haar site. De methaangehalten in het grondwater dichtbij de blow-out zijn tot 50 keer hoger dan in grondwater in de omgeving. Bij de productie van drinkwater wordt dan een extra zuivering toegepast.

In 1965 vond in de buurt van Sleen bij ’t Haantje een blow-out plaats tijdens het boren naar aardgas, waarbij de hele boortoren in de ondergrond verdween. Daardoor ontsnapten grote hoeveelheden aardgas langs de door de hoge druk gevormde breuken in de ondergrond. Als gevolg daarvan ontstond aan de oppervlakte een borrelende modderpoel die uiteindelijk pas na maanden tot rust kwam.

'Grondwater wordt in de gaten gehouden'

'Voor het drinkwater vormt methaan geen probleem. Methaan wordt standaard en met een simpele procedure bij de zuivering uit het water verwijderd. Het grondwater op deze locatie wordt al decennia lang gemonitord door WMD. In beperkte mate wordt het methaan door micro-organismen afgebroken, wat verdere verspreiding ervan afremt.'

Gilian Schout, promovendus aan de Universiteit Utrecht, deed zijn onderzoek samen met Niels Hartog (KWR en Universiteit Utrecht), Majid Hassanizadeh (Universiteit Utrecht) en Jasper Griffioen (Universiteit Utrecht en TNO Geologische Dienst). De resultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS).