Gerard Huising: 'Overstap van financiële wereld naar kroketten en tosti's was groot'

Emmen - De hoofdrol in deze aflevering van Het Portret is voor Gerard Huising. Hij moest weg bij de bank en vond een tweede carrière als restauranthouder bij zwembad Aquarena.

Ook daar komt in maart een einde aan: de gemeente Emmen gaat niet akkoord met een noodzakelijke huuraanpassing.

'Ik ben een mensenmens', start Gerard Huising ons gesprek in zijn huis. 'Ik vertrouw mensen snel en dat kan soms wel eens een valkuil zijn. Ik ga altijd uit van het goede van de persoon totdat het tegendeel bewezen is. Achteraf had ik sommigen weleens de waarheid moeten zeggen.'

Het is nog vroeg als we plaatsnemen aan zijn grote keukentafel. `Heb je zin in een kopje koffie?' Wachtend op de zwarte ochtenddiesel, valt het op dat het huis streeploos schoon is. Het interieur is strak en tijdloos. Her en der hangen foto's van het gezin (vrouw Ina, twee zoons en een dochter) en op eenzame hoogte aan de keukenmuur een lijst met drie foto's van de kleinkinderen. `Ze komen nu op een leeftijd dat we samen wat meer kattenkwaad kunnen uithalen.'

De 61-jarige Emmenaar ziet er fris geschoren uit, met de haren keurig gekamd. Terloops geeft hij aan tot half elf de tijd hebben. `Daarna moet ik naar het zwembad.' De uitbater van het restaurant werkt daar sinds 2013, maar deed ervoor iets heel anders.

Bank

In 2012 werd Huising werkloos na een reorganisatie bij de bank ABN Amro. Hij was toen 56 jaar. ‘In 1979 begon ik bij de toenmalige ABN aan de kassa. Ik had geen ervaring in de bankwereld, maar dat kon toen nog.’

Via interne cursussen werkte Huising zich op. ‘Ik heb vrijwel alles aangegrepen. Uiteindelijk ben ik directeur Particulieren geworden. Het mooie was dat ik al die jaren op dezelfde locatie kon blijven. Ik zat goed in Emmen.’

In 1991 fuseerden ABN en Amro en Huising merkte steeds meer dat de werkwijze van de bank veranderde. ‘Er moest meer gescoord worden. Dat botste met m’n softe kant. Ik wil geen producten door de strot van klanten drukken.’ Dat leidde wel eens tot gewetensnood die hem na al die jaren nog weleens bezig houdt. In 2011 kreeg Huising na allerlei ontwikkelingen het bericht dat hij boventallig was geworden. ‘Dat hakte er wel in, want ik heb er al met al een hele leuke tijd gehad. Toch was er een aantal leidinggevende mensen die ik achteraf de waarheid had moeten vertellen. Ik heb wel spijt dat ik dat niet gedaan heb.’

Verandering van spijs

‘En dan kom je na al die jaren hard werken bij huis te zitten. Dan denk je: en wat nu? Financieel ga je er behoorlijk op achteruit en je pensioen komt in gevaar. Ik zat wel even in de put. Gelukkig had mijn vrouw werk, maar de eerste dag dat ik haar uitzwaaide en zelf thuisbleef... dat was wel even een dingetje.’

Huising kreeg gelukkig een kans in zwembad Aquarena, waar hij al in het bestuur van zwemvereniging De Kikker zat. ‘De gemeente wilde niet door met de toenmalige horecaondernemer van het zwembad. Dus kwam de vraag of wij als vereniging dat op ons wilden nemen.'

Huising trok de stoute schoenen aan en ging in 2013 aan de slag. De overstap van de financiële wereld naar die van kroketten en tosti's, was groot. Om ervaring op te doen, liep Huising een week lang mee in het restaurant van het zwembad in Veendam . ‘Daar leerde ik de beginselen. En dat ik dan geen horeca-ervaring had, ach... Ik kan goed met mensen omgaan en dat is ook belangrijk in de horeca.’ Overigens hangen alle belangrijke horecadiploma's inmiddels aan de muur. ‘Zo zijn we ook erkend leerbedrijf geworden.'

Iedereen een kans

Huising runt het restaurant niet alleen; hij heeft een team van negen personen. Mensen die een afstand tot de banenmarkt hebben, om wat voor reden dan ook, krijgen een kans bij hem. ‘Zo heb ik een aantal  mensen kunnen aannemen die via ons werkervaring hebben opgedaan. Dat leverde hun vaste dan wel tijdelijke contracten op.'

Vanaf Huisings aanstelling tot nu, hebben vijfentwintig mensen een werkervaringsplek gekregen.  Daarnaast is het zwembadrestaurant onder de naam 'Paal 35' een stageplek  gebleken voor vele leerlingen van diverse scholen in de regio. En dat doet de Emmenaar goed. 'Ik wil wat kunnen betekenen voor de mensen.'

Teleurstelling

De ervaring en passie die Huising aan de dag legt, zouden een garantie kunnen lijken om mee te mogen verhuizen naar het nieuwe zwembad, dat in 2019 aan de Meerdijk gerealiseerd wordt. Toch klinkt er een teleurstelling  in zijn stem.

'We hebben het afgelopen jaar een kleine winst kunnen boeken. Maar we voorzien, onder anderen door teruglopende bezoekersaantallen op de huidige locatie, dat er problemen kunnen ontstaan. We hebben daarom aan de gemeente gevraagd of er een huuraanpassing van het restaurant mogelijk is, anders houden we het niet droog. Maar die gaat daar vooralsnog niet in mee.'

Mede op basis daarvan is er besloten om per maart 2018 de huur op te zeggen. Vanaf die datum zal er een andere horeca-exploitant in het zwembad komen. ‘Dus het houdt voor mij ook op. Dit grijpt mij meer aan dan het ontslag bij de bank. Als je ziet wat we met z'n allen hier hebben gerealiseerd; dit raakt me wel.'

'Een kleine huuraanpassing zou ons helpen om het hoofd boven water te houden. Nu komen er mensen op straat te staan en de werkervarings- en stageplekken verdwijnen. Doodzonde; dat zijn dingen die me wakker houden.'

Huising gaat echter niet bij de pakken neerzitten. 'Ik vind wel weer iets anders. Zolang het maar met mensen te maken heeft die ik kan helpen.'