Provincie wil snel einde aan Emmer windmolenconflict

Emmen - Het plaatsen van windmolens in de gemeente Emmen gaat niet over één nacht ijs. Toch moet er snel een einde komen aan de impasse tussen de bouwers en de gemeente, zo laat de provincie Drenthe weten in een brief aan de gemeente Emmen.

Aanleiding van de brief is de onlangs uitgebrachte 'Tussenrapportage windenergie Emmen', waarin de conflictsituatie wordt beschreven. In de brief vraagt Gedeputeerde Staten aan de gemeente om het gebiedsproces te hervatten en om de betrokken partijen uit te nodigen weer met elkaar om tafel te gaan.

Doel is om oplossingen te zoeken, zodat de gemaakte afspraken over windopgave in Emmen gerealiseerd kunnen worden.

Hoogte

De bouwers Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens stellen dat de maximale hoogte van 149 meter voor de turbines geen rendabele exploitatie oplevert. Ze moeten hoger, naar een hoogte van 180 en zelfs 200 meter. De gemeente Emmen stelt tot dusver geen hogere molens toe, tenzij de omwonenden in de beoogde gebieden bij de N34, de Zwartenbergerweg en de Pottendijk daar zelf om vragen.

De windmolenbouwers hebben vorige maand aan de bewonersplatforms laten weten dat de bal bij de gemeente ligt. Die moet het ruimtelijk kader scheppen die het marktpartijen mogelijk maakt om initiatieven te creëren.