Wmo-cliënten willen meer huishoudelijke hulp

Emmen - De meeste Wmo-cliënten en jongeren/ouders uit de gemeente Emmen zijn tevreden over de ondersteuning die zij hebben ontvangen. Dat blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat samen met ZorgFocuZ is gehouden.

De vragenlijst werd naar 2077 cliënten die gebruik maakten van de Wmo toegestuurd. Er kwamen 1784 bruikbare vragenlijsten retour. Dit is voldoende om een goed beeld te schetsen van hoe de Wmo cliënten de ondersteuning het afgelopen jaar hebben ervaren.

De meeste cliënten ervaren het contact met de gemeente als positief. Men is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan dat ze weten waar ze moeten zijn met een hulpvraag. 80% voelde zich serieus genomen door de medewerker. De meeste mensen geven aan snel te zijn geholpen.

Kwaliteit

Ruim driekwart van de cliënten geeft aan dat ze de kwaliteit van de ondersteuning goed vinden en dat deze goed past bij de hulpvraag. Een ruime meerderheid geeft aan dat ze door de ondersteuning beter de dingen kunnen doen die zij willen, dat zij zich beter redden en dat zij een betere kwaliteit van leven hebben.

Verbeterpunten

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Cliënten zouden graag meer uren huishoudelijke hulp willen. Ook vindt een aantal respondenten dat de reactie op een besluit (te) lang op zich laat wachten. 'Met deze verbeterpunten gaan we aan de slag', aldus de gemeente.

Onder de Wmo vallen schoonmaakondersteuning,dagbesteding,begeleiding,beschermd wonen, vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen

Vanaf 1 januari 2018 kunnen mensen voor alle Wmo gerelateerde zaken bij De Toegang terecht. Zie voor meer informatie; www.detoegangemmen.nl.

Jeugdhulp

Het onderzoek in het kader van de Jeugdwet is gedaan onder de jeugdige cliënten en hun ouders. In totaal zijn voor dit onderzoek 562 ouders en 562 jongeren aangeschreven. Hieruit zijn 68 bruikbare reacties gekomen van de ouders en van de jongeren 76. Ondanks deze wat lage respons, geven de resultaten wel inzicht in een aantal zaken.   

Toegang

Van de ouders geeft ruim driekwart aan vaak of altijd te weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Bij de jongeren is dit ook een ruime meerderheid. Ouders en jongeren geven beide aan dat hun kind of zijzelf vaak snel geholpen zijn. Ook kregen ze in de meest gevallen de hulp die ze nodig hadden. De doorlooptijd van aanvraag tot toekenning van de hulp is nog wel een verbeterpunt. Verder komt er naar voren dat er tussen verschillende organisaties beter zou moeten worden samengewerkt. De wisseling van behandelaar wordt hiervoor een paar keer als reden genoemd.

Jongeren en ouders vinden over het algemeen dat ze goede hulp hebben gekregen en dat ze voldoende informatie over de ondersteuning krijgen. Hierbij wordt vaak genoemd dat de begeleiding helpt voor het kind. Daarnaast geeft men aan dat er goed geluisterd wordt. Ook worden de beslissingen over de hulp ‘altijd’ of ‘vaak’ samen met de betrokkenen genomen. Meestal voelen ouders en jongeren zich serieus genomen door de hulpverlener en worden ze met respect behandeld.

Effect van de hulp

Bijna driekwart van de ouders geeft aan dat het beter gaat met het kind. 83% van de jongeren vindt dit ook. Ook geven beide aan dat het thuis beter gaat,  dat de jongere zich veiliger voelt en dat ze beter weten wat ze willen. Volgens bijna driekwart van de jongeren gaat het beter op school, werk of dagbesteding door de hulp. Bijna tweederde van de ouders denkt er net zo over. Zes op de tien jongeren en ouders zegt dat het kind door de hulp een betere relatie met vrienden en anderen heeft. Bijna driekwart van de ouders geeft aan meer vertrouwen in de toekomst te hebben.

Over de samenwerking tussen de zorgaanbieders lijken ouders en jongeren minder tevreden. Dit is een aandachts/verbeterpunt.

Sinds 1 juli 2017 kunnen ouders en jongeren met vragen over jeugdhulp bij De Toegang terecht.  Zie voor meer informatie; www.detoegangemmen.nl.

De cliëntervaringsonderzoeken zijn in de periode van april tot en met juni 2017 uitgevoerd. Meer gedetailleerde informatie over de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd, staat op de website van de gemeente Emmen.