Jehovah’s Getuigen willen onder voorwaarden in gesprek met anti-misbruikplatform

Emmen - Het hoofdkantoor van de Jehova’s Getuigen in Emmen heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de anti-misbruikstichting Reclaimed Voices.

Deze groep is opgericht om slachtoffer van seksueel misbruik binnen deze kerk een platform te geven om zich uit te spreken. De Jehovah’s hebben tegenover de stichting aangegeven onder voorwaarden de dialoog aan te willen. Die  laat weten dat ze graag op dat aanbod ingaan.

Eind juli verscheen in het landelijke dagblad Trouw een reeks artikelen over seksueel misbruik van kinderen binnen de Jehovah’s Getuigen. Volgens bronnen in deze krant worden slachtoffers monddood gemaakt en hebben daders, zelfs als ze bekend hebben, vrij spel. Trouw sprak met slachtoffers, leden en ex-leden.

Claire

In augustus sprak deze krant met Claire (echte naam bekend bij redactie, zie link), die tussen haar 4e en 37e misbruik, verkrachting, aanranding en geweld heeft ondergaan. Haar eigen ouders speelden een grote rol bij dat misbruik. Zij sloot zich aan bij een actiegroep die middels een petitie de Tweede Kamer wil bewegen om onderzoek te doen naar het systeem binnen deze geloofsgroep. Ook was Claire aanvankelijk betrokken bij de oprichting van de stichting Reclaimed Voices, maar door omstandigheden ziet zij af van een actieve rol binnen dit geheel.

Stem

De stichting werd opgericht door onder meer Frank Huiting, een van de slachtoffers die aanvankelijk anoniem zijn verhaal in de Trouw deed. Vorige week vertelde hij zijn verhaal aan RTV Noord, deze keer onder zijn echte naam. Huiting heeft de indruk dat misbruikslachtoffers zich niet gehoord voelen. ‘Dit heeft er toe geleid dat wij onze stichting hebben opgericht. Omdat wij aan slachtoffers een stem willen geven en om onze stichting openbaar te maken, hebben wij de media opgezocht.' In reactie daarop krijgt Reclaimed Voices verhalen binnen aangaande seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen.’Inmiddels zijn bij de stichting 46 gevallen bekend.

Verbanning

De Jehova’s werken met een eigen rechtssysteem, waarbij minimaal 2 getuigen het verhaal van het slachtoffer kunnen bevestigen. Zelfs als de beschuldigde bekent, heeft dit weinig tot geen verstrekkende gevolgen voor de misbruikpleger. De meest extreme maatregel die de Jehovah’s kunnen toepassen is verbanning uit de gemeenschap. Maar in dat geval wordt de reden voor uitsluiting vaak niet bekendgemaakt.

Zorg

In het gesprek met de organisatie wil de stichting  een aantal zaken voorleggen over de wijze waarmee de kerk omgaat met slachtoffers van seksueel misbruik. ‘Door deze problematiek voelen misbruikslachtoffers zich niet gehoord of erkend en lijken daders soms vrijuit te gaan.’ Ook kan de stichting de Jehova’s in contact brengen met organisaties die ondersteuning kunnen bieden bij de zorg voor en bescherming van slachtoffers, aldus Huiting.