Onafhankelijk oordeel over Emmer windmolenconflict?

Emmen - Een derde partij kan helpen in het conflict tussen de windmolenbouwers en omwonenden in Emmen. Dit zegt Sander Lensink, beleidsmedewerker bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten.

 ECN is een grootonderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland.

Volgens ECN doen beide partijen en de gemeente Emmen er verstandig aan een onafhankelijke doorrekening te zoeken als ze er onderling niet meer uitkomen. ‘Vraag gezamenlijk een deskundige de cijfers van beide kanten door te rekenen en leg je vooraf vast op de onderzoeksvraag. Je moet er uiteindelijk samen uitkomen want een nee van twee kanten betekent wellicht dat de provincie of het rijk de regie moet overnemen. Dan is het gedaan met de invloed van de gemeente en meestal verliezen dan beide kanten.’ Lensink kent voldoende degelijke doorrekenaars, maar wil geen namen te noemen.

Oneens over hoogte

Windmolenbouwers en omwonenden zijn het fundamenteel oneens over de hoogte van geplande windmolens en hebben daarom hun gesprekken stopgezet. Volgens windmolenbouwers Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens zijn de turbines alleen rendabel als ze tussen de 180 en 200 meter hoog zijn. Omwonenden houden vast aan de maximale hoogte van 149 meter zoals Raedthuys tot voor kort aanhield. Beide partijen schermen met onderzoeken waaruit hun gelijk zou blijken.

Beide partijen beetje gelijk

Volgens energiedeskundige Lensink hebben beide partijen waarschijnlijk een beetje gelijk in een tijd waarin de windsubsidies lager worden. ‘De meeste nieuwe windparken zijn tussen de 180 en 200 meter hoog en dus winstgevender. Keerzijde is dat ze door hun hoogte meer verzet oproepen en dus het risico vergroten dat het project niet doorgaat. Het is dus aan de bouwers om af te wegen wat het beste is in deze situatie,’ analyseert Lensink. Hij merkt daarbij op dat projectontwikkelaars al jaren weten dat moderne windmolens hoger kunnen dan 149 meter. ‘De techniek is al langer aan het veranderen, maar de subsidies voor windenergie dalen pas sinds kort.’