Raadsfracties willen duidelijkheid over impasse windmolens

Emmen – Hoe moet het verder met de windmolens nu het proces tussen inwoners en de windmolenbouwers in de gemeente Emmen is vastgelopen. Dat vragen meerdere fracties zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandagmiddag af.

De bouwers stellen dat de maximale hoogte van 149 meter voor de turbines geen rendabele exploitatie oplevert. Ze moeten hoger, naar een hoogte van 180 en zelfs 200 meter. De gemeente Emmen stelt tot dusver geen hogere molens toe, tenzij de omwonenden in de beoogde gebieden bij de N34, de Zwartenbergerweg en de Pottendijk daar zelf om vragen. ‘Wakker Emmen vindt dat het niet onze taak is om het rendement van ontwikkelaars zoveel mogelijk te spekken, maar om de moeilijke keuzes die zijn gemaakt in de structuurvisie vast te houden’, aldus fractievoorzitter Henk Bos. ‘Dit in het belang van onze inwoners.’

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! vroeg aan Bos waar Wakker Emmen precies staat. ‘In juni heeft Wakker Emmen gezegd dat de hoogte van de molens niet wordt besloten door de gemeente, maar door de inwoners. De inwoners zeggen nu nee. Het komt als een boemerang bij de raad terug. Gaan we achter die inwoners staan of zeggen we als raad: we nemen de verantwoordelijkheid over het bepalen van de hoogte?'  Bos gaf aan het lopende onderzoek van molenbouwer Raedthuys af te wachten.

Het CDA vindt dat actie van het College gewenst is om dit vlot te trekken. ‘We hebben van het provinciebestuur de mogelijkheid gekregen de regie in eigen hand te houden; dan moeten we dat ook waarmaken. Het kan en mag niet zo zijn dat dankzij stroperigheid en niet ingrijpen de regie weer terug gaat naar de provincie’, aldus Auke Oldenbeuving. ‘Dan zijn alle inspanningen voor niets geweest.’  

Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen van D66 verbaast zich ook over het feit dat het woord windenergie niet in de begroting wordt genoemd. ‘Want Wakker Emmen is het niet gelukt om in overleg te gaan met omwonenden en deze ‘nee tegen windmolenpartij’ pleit nu al voor windmolens tot een hoogte van 149 meter! De wind waait nu wel uit een heel andere hoek.’

Volgens wethouder René van der Weide is een pas op zijn plaats momenteel de beste keuze. ‘Bouwer Raedthuys zei er nog op terug te komen, maar heeft dat nog niet gedaan.’ Volgens de wethouder zou die uiterlijk 20 oktober reageren op een deskundigentoets die is uitgevoerd in opdracht van het bewonersplatform bij de Pottendijk. Die liet de stelling van Raedthuys onderzoeken dat de 149 meter maximum hoogte niet rendabel is. De uitkomst is echter het tegendeel. ‘De bouwer moet echter wel genoegen nemen met een rendement van 8 in plaats van 15 procent.’

Raedthuys was het niet eens met het resultaat van de toets en zou hier op terugkomen, hetgeen dus nog niet gebeurd is. ‘De vraag is hoeveel tijd ze nog nodig hebben, of ze nog een reactie gaan geven en of ze zich definitief terugtrekken of niet.’

Johan Scheltens (VVD) vroeg zich af welk standpunt de gemeente gaat innemen als de windmolenbedrijven toch de biezen pakken. ‘Dan moeten we alles op een rijtje zetten en met de provincie in overleg en met de raad in debat gaan.’

Carmen Hoogeveen (D66) vulde echter aan dat de tijd eindig is. ‘We hebben een deadline.’ Is het wel verstandig om aan de zijlijn in die tijd te gaan staan?  

Van der Weide bleef er bij dat het niet goed was om overhaast een beslissing te nemen. ‘Als de impasse compleet is, laten we dan pas actie ondernemen.’ De bal ligt momenteel bij de bouwer, besluit hij. 

De windmolenbouwers hebben inmiddels per brief aan de bewonersplatforms laten weten dat de bal bij de gemeente ligt. Die moet het ruimtelijk kader scheppen die het marktpartijen mogelijk maakt om initiatieven te creëren.